Jaroslava Pašiaková

Narodenie 9. 6. 1931 Praha (Česko) • Životopis autora

  V r. 1942 – 50 študovala na gymnáziu, r. 1950 – 52 na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, r. 1952 – 53 na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v

  V r. 1942 – 50 študovala na gymnáziu, r. 1950 – 52 na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, r. 1952 – 53 na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave, r. 1953 – 55 opäť na Karlovej univerzite v Prahe. V r. 1955 – 73 pôsobila ako odborná asistentka na Katedre hungaristiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave, r. 1973 – 76 lektorka na Katedre slovanských jazykov univerzity v Budapešti, v r. 1976 – 92 doc. na Katedre hungaristiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Venuje sa dejinám maďarskej literatúry, slov.-maďarským a česko-maďarským literárnym a kultúrnym vzťahom. Autorka monografie Lajos Kassák (Vývojové problémy a tendencie maďarskej avantgardy, 1973), knihy Folymatos múlt (1981), výberu svojich prác Irodalmi hármaskötésben (1990). V spolupráci s Ľ. Garajom vydala vysokoškolské skriptum Úvod do dejín maďarskej kultúry a literatúry (1992). Spoluautorka Slovníka spisovatelů. Maďarsko (1971) a Malej encyklopédie spisovateľov sveta (1978). V maďarských časopisoch vychádzajúcich na Slovensku i v zahraničí, v univ. zborníkoch i v slov. a českej periodickej tlači publikuje štúdie o rozličných problémoch stredoeurópskych literatúr.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Odborná literatúra

  • Slovník spisovatelů. Maďarsko (1971, spoluautorka)
  • Lajos Kassák. Vývojové problémy a tendencie maďarskej avantgardy (1973)
  • Malá encyklopédia spisovateľov sveta (1978, vedúci autorského kolektívu a zostavovateľ)
  • Folymatos múlt (1981)
  • Irodalmi hármaskötésben (1990)
  • Úvod do dejín maďarskej kultúry a literatúry (1992, spoluautorka)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Jaroslav Pašiaková – 85. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 6, s. 156.

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013