Jean Grosu

Narodenie 31. 12. 1919 Botosani (Rumunsko)
Úmrtie 4. 7. 2007 Bukurešť  • Životopis autora

    R. 1935 – 39 študoval na priemyslovke v Zlíne, neskôr na právnickej fakulte univerzity v Bukurešti, kde potom pôsobil ako redaktor literárnych

    R. 1935 – 39 študoval na priemyslovke v Zlíne, neskôr na právnickej fakulte univerzity v Bukurešti, kde potom pôsobil ako redaktor literárnych časopisov a prekladateľ. Venoval sa bohemistike a slovakistike, s čím súvisela jeho prekladateľská činnosť, z českej a slov. literatúry preložil vyše 60 titulov beletrie do rumunčiny, sústredil sa predovšetkým na prekladanie autorov modernej slov. prózy druhej polovice 20. stor. (K. Jarunková, P. Karvaš, R. Móric, N. Tánska, L. Ťažký a i.). Autor štúdií o J. Haškovi a K. Čapkovi. Za preklady získal r. 1968 Cenu Zväzu čs. spisovateľov, r. 1971 Cenu Zväzu rumunských spisovateľov. Zomrel v noci zo 4. na 5. júla 2007 v Bukurešti.

    Zobraziť všetko