• Prekladá do jazykov

  Slovenský jazyk
 • Prekladá z jazykov

  Talianský jazyk
  Nemecký jazyk
  Francúzsky jazyk
 • Životopis autora

  Otec → Štefan Krčméry, matka → Hela Krčméryová, brat → Ivan  Krčméry. R. 1935 – 43 študovala na gymnáziu a 1945

  Otec → Štefan Krčméry, matka → Hela Krčméryová, brat → Ivan  Krčméry. R. 1935 – 43 študovala na gymnáziu a 1945 – 48 na konzervatóriu v Bratislave, 1948 – 50 na hudobnej akadémii v Ríme. R. 1945 – 48 bola sólistkou opery SND, 1952 – 66 lektorkou opery a redaktorkou divadelných publikácií SND, 1966 – 67 dramaturgičkou Čs. televízie, od 1967 znova redaktorkou a od 1971 dramaturgičkou opery SND v Bratislave. Autorka a spoluautorka libriet k operám T. Andrašovana Figliar Geľo (1958), E. Suchoňa Svätopluk, M. Kořinka Ako šlo vajce na vandrovku (obe 1960) a i. Ako prekladateľka z taliančiny, francúzštiny a nemčiny pretlmočila beletristické diela, ale hlavne veršované dramy (od V. Huga, C. Goldoniho, B. Brechta a i.) a početné opery (od J. Haydna, W. A. Mozarta, V. Belliniho, G. Verdiho, G. Pucciniho, J. Offenbacha, B. Bartóka, L. Janáčka a i.). Vydala albumy klasických, operných, zborových a i. piesní, spolupracovala s rozhlasom, televíziou, Slov. filharmóniou, divadelnými scénami, novinami a časopismi (od 1953 redaktorka Javiska). R. 1997 vydala útlu zbierku veršov a poetických čŕt Nokturná a pastorále.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Nokturná a pastorále (1997)

  Iné

  • T. Andrašovan: Figliar Geľo (1958, spoluautorka libreta k opere)
  • E. Suchoň: Svätopluk (1960, spoluautorka libreta k opere)
  • M. Kořínek: Ako šlo vajce na vandrovku (1960, spoluautorka libreta)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Pripomíname si (Jela Krčméry-Vrteľová – 95). I n: Slovenské pohľady , roč. IV. + 135, 2019, č. 1, s. 148. ČERTÍK, Jozef –
  ŠAH: Pripomíname si (Jela Krčméry-Vrteľová – 95). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 1, s. 148.

  ČERTÍK, Jozef – KRČMÉRY-VRTEĽOVÁ, Jela: Život medzi hudbou a literatúrou (Rozhovor s opernou speváčkou, libretistkou a prekladateľkou). In: Knižná revue, roč. XIV, 14. 4. 2004, č. 8, s. 12.

  J. Č.: Matka sa na more mení... Jela Krčméry-Vrteľová: Nokturná a pastorále. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118,  2002, č. 12, s. 120 – 121.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Prémia Ceny Jána Hollého za rok 2007 za umelecký preklad