Jiřina Strmeňová

Narodenie 20. 2. 1925 Místek (Česko) • Životopis autora

  R. 1950 maturovala na gymnáziu v Bratislave, kde r. 1950 – 56 študovala na Lekárskej fakulte UK. Po štúdiách pôsobila v Bratislave: r. 1956 – 59 ako lekárka Mestského ústavu

  R. 1950 maturovala na gymnáziu v Bratislave, kde r. 1950 – 56 študovala na Lekárskej fakulte UK. Po štúdiách pôsobila v Bratislave: r. 1956 – 59 ako lekárka Mestského ústavu národného zdravia, 1963 – 85 riaditeľka Strednej zdravotníckej školy, súčasne odborná ženská lekárka pre vysokoškolskú mládež. Autorka náučných kníh literatúry faktu, určených deťom a mládeži: Živá voda zadarmo (1966), Dievčatká, na slovičko... (1967), Doniesol ma bocian? (1968), Na prahu dospelosti (1976), Ja som človek, ty si človek (1981), Prípad AIDS (1989), ktoré vychádzali vo viacerých vydaniach i v prekladoch do bulharčiny, poľštiny, maďarčiny, ruštiny, litovčiny.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Pre deti a mládež

  • Živá voda zadarmo (1966)
  • Dievčatká, na slovičko... (1967)
  • Doniesol ma bocian? (1968)
  • Na prahu dospelosti (1976)
  • Ja som človek, ty si človek (1981)
  • Prípad AIDS (1989)

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013