Josef Pospíšil

Narodenie 12. 5. 1890 Klopotovice (Česko)
Úmrtie 2. 6. 1953 Uherské Hradiště (Česko) • Životopis autora

  Absolvoval učiteľský ústav v Kroměříži, potom pôsobil ako učiteľ na Morave, po vzniku ČSR prišiel na Slovensko, r. 1919 – 27 učiteľ v

  Absolvoval učiteľský ústav v Kroměříži, potom pôsobil ako učiteľ na Morave, po vzniku ČSR prišiel na Slovensko, r. 1919 – 27 učiteľ v Trenčianskej Teplej a rok v Trenčíne, r. 1928 – 39 v Bratislave, od r. 1939 opäť na Morave v Starom Měste, napokon riaditeľ školy v Uherskom Hradišti. V slov. prostredí spolupracoval s J. Volfom, K. Plickom a i., zúčastňoval sa na tvorbe čítaniek a metodických príručiek pre ľudové školy, spolu redigovali a vydávali časopisy Slov. otčinou a Čs. ráno. S J. Volfom vydal prozaické knižky pre deti Podhradský knihomil, Zo starej mošovskej školy (obe 1925), Slovenské obrázky 1 (1931); podľa ľudového rozprávania pripravil knižku Janko Hraško na cestách svetom (1927), vydal antológiu Stará báj (1930), pripravoval dramatizácie a scénky pre detské divadlá, výbery ľudovej slovesnosti, čítanie pre školskú mládež z českej a slov. literatúry (Hviezdoslav, Kukučín, Šoltésová, Vajanský a i.), ako aj biografické skice o významných slov. a českých spisovateľoch a dejateľoch. 

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Pre deti a mládež

  • Podhradský knihomil (1925, spoluautori: F. Volf, J. Pospíšil)
  • Zo starej mošovskej školy (1925)
  • Janko Hraško na cestách svetom (1927)
  • Stará báj (1930, antológia)
  • Slovenské obrázky 1 (1931)

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013