Jozef Antošík

Narodenie 22. 1. 1912 Poniky
Úmrtie 23. 11. 2005 • Životopis autora

  Jozef Antošík v r. 1930 – 34 absolvoval Št. vyššiu hospodársku školu v Košiciach, 1934 – 38 Vysokú školu

  Jozef Antošík v r. 1930 – 34 absolvoval Št. vyššiu hospodársku školu v Košiciach, 1934 – 38 Vysokú školu zemědělskú v Brne, kde bol predsedom slov. spolku Kriváň. Po štúdiách pôsobil v Bratislave, r. 1938 – 40 ako riaditeľ Mliekarenského družstva, po dvojročnej vojenskej službe bol r. 1942 – 45 predsedom Pôdohospodárskeho združenia, 1945 – 48 odborným prednostom Št. osídľovacieho úradu. R. 1948 emigroval do Nemecka, 1949 – 56 viedol realitnú kanceláriu v Kitchener v Kanade (ON), 1956 – 89 v Chicagu, USA (IL), 1989 sa vrátil na Slovensko a žije na dôchodku v Bratislave. Autor viacerých románov, ktoré vychádzali v období prvej Slov. republiky vo viacerých vydaniach. Autor románov Skrížené cesty (1940), Začarovaný kruh (1940), románovej trilógie Živé duše (1940), Veľká ilúzia (1942) a Na brehu života (1943). Po odchode do emigrácie sa literárne odmlčal.

   

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Skrížené cesty (1940)
  • Začarovaný kruh (1940)
  • Živé duše (1940, časť trilógie)
  • Veľká ilúzia (1942, časť trilógie)
  • Na brehu života (1943, časť trilógie)