Jozef August Mikuš

Narodenie 3. 7. 1909 Krivá
Úmrtie 19. 5. 2005 Krivá • Životopis autora

  R. 1921 – 29 študoval na gymnáziách v Trstenej a v Levoči, r. 1929 – 34 na Právnickej fakulte UK v Bratislave, politické vedy na

  R. 1921 – 29 študoval na gymnáziách v Trstenej a v Levoči, r. 1929 – 34 na Právnickej fakulte UK v Bratislave, politické vedy na univerzitách v Dijone a v Innsbrucku. Od r. 1935 pracoval na Ministerstve zahraničných vecí v Prahe, v r. 1939 – 40 bol prvým tajomníkom slov. vyslanectva v Ríme, od r. 1940 charge d’affaires v Madride, v r. 1944 –45 šéf diplomatického protokolu na Ministerstve zahraničných veci, po r. 1945 radca na predsedníctve Slov. národnej rady v Bratislave. Na jar 1948 emigroval do Francúzska, kde pôsobil ako podpredseda SNR v zahraničí a podpredseda Komitétu pre slov. utečencov, od r. 1952 žil v USA, bol riaditeľm tlačovej kancelárie Slov. ligy v Amerike vo Washingtone, sprievodcom-tlmočíkom v State Department, prof. moderných dejín na St. John University v Jamaice, po r. 1989 sa vrátil na Slovensko. Básne a poviedky zverejňoval časopisecky už počas gymnaziálnych štúdií. V exile vydal spomienkovú prózu V krážoch dediny (1968). Autor kníh Pamäti slovenského diplomata (1978), My Marriage with Renée (Môj život s Renée, 1994, slov. preklad 2002). Niekoľko noviel a poviedok publikoval v krajanskej tlači (Literárny almanach Slováka v Amerike a i.). Autor početných historických a politických monografií, publikácií, príručiek a štúdií, ktoré vydal v slov., anglickom, francúzskom a španielskom jazyku.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • V krážoch dediny (1968)
  • My Marriage with Renée (1994, v slov. preklade Môj život s Renée, 2002)

  Literatúra faktu

  • Pamäti slovenského diplomata (1978)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady , roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 14.
  CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 14.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013