Jozef Bánsky

Narodenie 31. 12. 1919 Kunov
Úmrtie 18. 1. 1956 Torysky • Pseudonym

  Krakus, Vrch, Vrchovský
 • Životopis autora

  Absolvoval gymnázium v Trnave, kde r. 1939 maturoval, 1939 – 43 študoval slovanskú a germánsku filológiu na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave, 1943 – 44 na Lutherovej

  Absolvoval gymnázium v Trnave, kde r. 1939 maturoval, 1939 – 43 študoval slovanskú a germánsku filológiu na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave, 1943 – 44 na Lutherovej univerzite v Halle, neskôr si rozširoval vzdelanie na univerzitách vo Viedni a v Krakove. Od r. 1945 bol asistentom Slovanského seminára na Filozofickej fakulte v Bratislave, od 1948 pracovníkom Univ. knižnice. Spočiatku publikoval básne, prózy a recenzie v časopisoch, čoskoro sa však preorientoval na literárnu históriu a prekladateľskú činnosť. Spracoval dizertáciu Slováci na štúdiách v Halle (vyšla v Slovanskej Bratislave 1949 – 50), potom ho zaujali slov.-poľské vzťahy, najmä osobnosť A. Mickiewicza. Popri prekladoch z poľskej literatury (K. Brandys, A. Mickiewicz, A. Olcha, J. Stryjkowski a i.) písal doslovy k prekladom poľských spisovateľov, štúdie a portréty predstaviteľov slov.-poľských literárnych a kultúrnych vzťahov. Ako bibliograf vydal súpisy Slovenské mickiewicziána, Čo čitať z poľskej literatúury v slovenčine? (obe 1955).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literárna veda

  • Slováci na štúdiách v Halle (1949, vyšla v Slovanskej Bratislave 1949 – 50)

  Iné

  • Čo čitať z poľskej literatúry v slovenčine? (1955)
  • Slovenské mickiewicziána (1955)