• Životopis autora

  Jozef Bily študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole vo Vranove nad Topľou, kde r. 1964 maturoval, potom na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J.

  Jozef Bily študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole vo Vranove nad Topľou, kde r. 1964 maturoval, potom na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, ktorú ukončil r. 1970. Po štúdiách pôsobil ako učiteľ na Vojenskej leteckej škole v Prešove, od 1972 prof. na Gymnáziu Ľ. Štúra vo Zvolene, od 1990 jeho riaditeľ. V literárnej praci sa sústreďuje na satirickú poéziu, humoresky a verše pre deti. Popri textoch uverejnených v tlači a v rozhlase samostatne vydal rečňovanky pre deti Je dobre žirafe (1990) a satirické epigramy, aforizmy a básne Čierne na bielom (1998), A prečo nie (2001), Drobničky XXL (2003), Inobranie (2006), Ihly v kope sena (2007), Tak sa z hory ozýva (2011).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  Poézia

  Pre deti a mládež

  • Poézia

   Je dobre žirafe (1990)

  Iné

 • Monografie a štúdie o autorovi

  KOŠKOVÁ, Hana: Satira ukazujúca, čo je za oponou. Jozef Bily: PACHute politiky MÍNUS. (Recenzia). In: Literárny týždenník , roč. XXX., 5. 7.
  KOŠKOVÁ, Hana: Satira ukazujúca, čo je za oponou. Jozef Bily: PACHute politiky MÍNUS. (Recenzia). In: Literárny týždenník, roč. XXX., 5. 7. 2017, č. 25 – 26, s. 15 – 16.

  ŠAH: Jozef Bily – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 4, s. 158.

  VRÁBLOVÁ, Timotea: Múdrosti a "múdrosti" (Jozef Bily: Bláznivá škola Jožka Bilyho). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XX, 3. 3. 2010, č. 5, s. 5.

  KENDA, Milan: Parafrázy lákavej inšpirácie. Jozef Bily: Marfi plus. Takmer Murphyho zákony od vymyslených ľudí (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVIII, 19. 11. 2008, č. 24, s. 5.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013