Jozef Brandobur

Narodenie 19. 7. 1908 Smižany
Úmrtie 830. 1976 Bratislava • Životopis autora

  Jozef Bradobur po absolvovaní gymnázia v Spišskej Novej Vsi študoval r. 1927 – 32 češtinu a francúzštinu na Karlovej univerzite v Prahe. Od 1933 bol suplentom na učiteľskom ústave v

  Jozef Bradobur po absolvovaní gymnázia v Spišskej Novej Vsi študoval r. 1927 – 32 češtinu a francúzštinu na Karlovej univerzite v Prahe. Od 1933 bol suplentom na učiteľskom ústave v Spišskom Podhradí, 1937 – 45 prof. gymnázia v Spišskej Novej Vsi, 1945 – 51 redaktor Čs. rozhlasu v Košiciach, 1951 – 68 redaktor vydavateľstva Slov. spisovateľ v Bratislave, kde žil na dôchodku. Systematicky sa venoval prekladateľskej činnosti, najmä prekladaniu prózy z poľštiny (E. Orzeszkowa, W. Wernic), z češtiny (J. Drda, V. Řezáč, E. Bass), ale najmä z francúzštiny (H. Bosco, P. Courtade, J. R. Bloch, F. Saganová, A. de Saint-Exupéry, A. Dumas ml., J. Verne, G. Maupassant a i.). Vrcholom jeho prekladateľstva bolo pretlmočenie diela Gargantua a Pantagruel od F. Rabelaisa (1979). Prekladal aj literárne state a doslovy o domácich a svetových autoroch.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Prekladateľská činnosť

  • Gargantua a Pantagruel (1979)

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013