Jozef Branecký

Narodenie 31. 3. 1882 Skalica
Úmrtie 14. 11. 1962 Pezinok • Pseudonym

  Rektor
 • Životopis autora

  Jozef Branecký od r. 1895 študoval na gymnáziách v Skalici, Levoči, vo Vacove a v Kecskeméte, 1903 – 07 r. k. teológiu v Budapešti. Po

  Jozef Branecký od r. 1895 študoval na gymnáziách v Skalici, Levoči, vo Vacove a v Kecskeméte, 1903 – 07 r. k. teológiu v Budapešti. Po štúdiách pôsobil ako prof. hudby a spevu v Careii Mare, od r. 1917 na gymnáziu, neskôr na obchodnej akadémii v Trenčíne, od r. 1934 provinciál piaristov na Slovensku. V literárnej tvorbe spájal popularizáciu slov. dejín s pedagogickými zámermi, pričom sa orientoval hlavne na mládež. Štúdium pramenného materiálu k dejinám Trenčína a okolia využil na beletristické spracovanie epizód, anekdôt, dramatických spoločenských a prírodných udalostí z čias protireformácie a tureckých bojov, ktoré zhrnul v 3-zv. súbore próz Zo starého Trenčína (1926 – 30). Autor románu Fráter Johannes (1929) s tematikou protitureckých bojov na Slovensku. O Ctiborovi, pánovi hradu Beckov, napísal drámu prepracovanú neskôr v románe Ferko a Janka (1948). Kratšie práce zhrnul do zbierky historických povestí a článkov Trenčín – Trnava (1939). Zo spojenia vedeckých prvkov a beletristiky vzniklo románové spracovanie povestí o vodníkovi Pribinove vŕby (1941), paralelne vznikali aj zápisy a beletristické spracovanie ľudových povestí v práci Z tisícročia (1943). Písal aj pre ochotnícke divadlá.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Zo starého Trenčína (1926 – 1930)
  • Fráter Johannes (1929)
  • Trenčín – Trnava (1939)
  • Pribinove vŕby (1941)
  • Z tisícročia (1943)
  • Ferko a Janka (1948)

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013