Jozef Gašparík-Leštinský

Narodenie 10. 2. 1861 Leštiny
Úmrtie 4. 6. 1931 Martin • Pseudonym

  Blažený, Bohuznámy, Ferko Ihlička, I. Vančina, Jano z Búdy, J. Gašparík-Leštinský, Kubinský, Mravec, Ostroskalský, Pravdomluvný
 • Životopis autora

  Dcéra → Anna Horáková-Gašparíková. R. 1875 – 77 sa učil v tlačiarni V. Horňanského v Budapešti, 1878 – 79 v

  Dcéra → Anna Horáková-Gašparíková. R. 1875 – 77 sa učil v tlačiarni V. Horňanského v Budapešti, 1878 – 79 v Kníhtlačiarskom účastinárskom spolku v Martine, kde potom pôsobil ako sadzač, od r. 1895 kníhkupec, potom tlačiar a nakladateľ. Reprezentant osvetárskeho prúdu tzv. ľudových spisovateľov. Veršovačkami na rozličné politické, národne, sociálne, náboženské a i. témy prispieval do časopisov a kalendárov. Autor kníh s osvetovým a výchovným poslaním Zo života (1894), Malý žiačik (1906). Veršované zbierky: Veršíky na pohľadnice (1907), Veršíky do pamätníka (1908), Jarné piesne (1920), Piesne, verše a rečňovanky (1927). Ako vydavateľ okrem vlastných prác vydal vyše 140 titulov a zaslúžil sa o sprístupnenie hlavne ľudovýchovných diel slov. spisovateľov (J. D. Čipka, A. H. Škultéty, A. H. Krčméry, I. Žiak-Somolický, J. G. Tajovský a i.), ktoré rozširoval v dobre vybudovanej kníhkupeckej sieti. 

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Malý žiačik (1906)
  • Veršíky na pohľadnice (1907)
  • Veršíky do pamätníka (1908)
  • Slovenské kuplety (1910)
  • Malý dopisovateľ (1912)
  • Pri kozúbku (1912)
  • 100 poslovenčených náboženských piesní (1913)
  • Jarné piesne (1920)
  • Pánova reč na hore (1925, zveršoval)
  • Pod lipkou (1925)
  • Piesne, verše a rečňovanky (1927)
  • Pod horou Sinai (1927)
  • Môj spevníček, Leštinského (1930)

  Odborná literatúra

  • Dĺžeň, mäkčeň a ypsilon (1904)

  Iné

  • Zo života: Niekoľko príkladov pre život (1894)
  • Modlitebná knižočka pre evanjelické dietky (1904)

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013