Jozef Gazdík

Narodenie 24. 1. 1931 Dolný Štefanov
Úmrtie 8. 2. 1982 Bratislava • Životopis autora

  Študoval na gymnáziách v Trstenej, Levoči a v Gelnici, kde r. 1951 maturoval, 1951 – 56 slovenčinu a literárnu vedu na Filozofickej fakulte Slov. univerzity, resp. UK v Bratislave, kde od r.

  Študoval na gymnáziách v Trstenej, Levoči a v Gelnici, kde r. 1951 maturoval, 1951 – 56 slovenčinu a literárnu vedu na Filozofickej fakulte Slov. univerzity, resp. UK v Bratislave, kde od r. 1956 pôsobil ako redaktor vydavateľstva Tatran, r. 1974 – 79 lektor slovenčiny na Jagelovskej univerzite v Krakove. Ako vydavateľský pracovník pripravil a redigoval klasické diela slov. spisovateľov (J. Kalinčiak, J. M. Hurban, M. Š. Ferienčík, Ľ. Podjavorinská, J. Škultéty a i.). Významný prekladateľ, systematicky sa venoval hlavne prekladaniu náučnej i populárnej literatúry a umeleckej prózy z poľštiny od E. Orzeszkowej (Iskry), S. Dygata (Cesta), J. Glowackého (Koruna a láska), W. S. Reymonta (Spravodlivosť, Komediantka, Zasľúbená krajina), K. Michalowského (Karnak) a i.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Prekladateľská činnosť

  • Dygat, S: Cesta
  • Glowacki, J.: Koruna a láska
  • Orzeszkowa, I.: Iskry (Cesta)
  • Remyont, W. S.: Komediantka
  • Remyont, W. S.: Spravodlivosť
  • Remyont, W. S.: Zasľúbená krajina
  • Michałowski, K.: Karnak (1971)
  • Michałowski, K.: Pyramídy (1973)
  • Michałowski, K.: Théby (1974)

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013