Jozef Gerbóc

Narodenie 27. 11. 1942 Snina
Úmrtie 7. 3. 2000 Bratislava • Prekladá z jazykov

  Poľský jazyk
 • Životopis autora

  Jozef GERBÓC stredoškolské štúdiá absolvoval v Snine (maturoval r. 1960), r. 1960 – 65 študoval slovenčinu a poľštinu na

  Jozef GERBÓC stredoškolské štúdiá absolvoval v Snine (maturoval r. 1960), r. 1960 – 65 študoval slovenčinu a poľštinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, kde potom pôsobil nepretržite: r. 1965 – 90 ako redaktor a šéfredaktor vydavateľstva Smena, 1990 – 94 vydavateľstva Práca, od 1994 bol generálnym riaditeľom sekcie umenia a knižnej kultúry na Ministerstve kultúry Slov. republiky, od 1997 generálny riaditeľ a naposledy knihovník Univ. knižnice. Básne publikoval už počas vysokoškolských štúdií v literárnych periodikách a zborníkoch. Autor poetických zbierok Z kolorimetrie (1967), Prísna nehybnosť (1980), Ľudské veci (1990). Výber z jeho poézie vyšiel pod názvom Dočasný priestor (1998). Venoval sa aj prekladaniu prózy a poézie z poľskej literatúry (J. Iwaszkiewicz, T. Rózewicz a i.).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Z kolorimetrie (1967)
  • Prísna nehybnosť (1980)
  • Ľudské veci (1990)
  • Dočasný priestor (1998, výber)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  HAJKO, Dalimír: Krkolomné kolotoče poézie II. 2. Roky nádeje, roky poézie. In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 115, 1999, č. 2, s. 85 – 101.
  HAJKO, Dalimír: Krkolomné kolotoče poézie II. 2. Roky nádeje, roky poézie. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 2, s. 85 – 101.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013