Jozef H. Čajka

Narodenie 12. 6. 1911 Žiar nad Hronom
Úmrtie 1. 12. 1989 Veľké Uherce • Pseudonym

  J. H. Čajka
 • Životopis autora

  Jozef H. Čajka - vl. m. Jozef Hurtík . Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Banskej Bystrici (maturoval r. 1931), kde potom študoval aj teológiu na

  Jozef H. Čajka - vl. m. Jozef Hurtík. Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Banskej Bystrici (maturoval r. 1931), kde potom študoval aj teológiu na R. k. vysokej škole bohosloveckej (vysvätený r. 1935). Po štúdiách bol krátko kaplánom v Hriňovej, r. 1935 správca fary v Slaskej, od r. 1937 aktuár biskupského úradu v Žiari nad Hronom, r. 1939 – 42 farár v Hronci, v r. 1942 v Malých Krškanoch, od r. 1943 farár a neskôr dekan vo Veľkých Uherciach. Od začiatku 30. rokov uverejňoval prózy v literárnych periodikách a kalendároch (Kultúra, Živena, Svätovojtešský kalendár), samostatne vydal zbierku lyricky ladených noviel a poviedok z dedinského prostredia Okuliare (1939) a zbierku krátkych próz s meditáciami o ľudskom utrpení pod názvom Spoveď (1944).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Okuliare (1939)
  • Spoveď (1944)

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013