Jozef Hollý

Narodenie 29. 1. 1879 Skalica
Úmrtie 3. 11. 1912 Moravské Lieskové • Pseudonym

  Sergej Tritonovič Sebechlebský
 • Životopis autora

  Dcéra → Elena Holéczyová. Študoval na gymnáziu v Skalici, potom na ev. lýceu a na ev. teologickej akadémii v Bratislave. R. 1901 – 02 pôsobil ako ev. kaplán v Báčskom Petrovci, 1902

  Dcéra → Elena Holéczyová. Študoval na gymnáziu v Skalici, potom na ev. lýceu a na ev. teologickej akadémii v Bratislave. R. 1901 – 02 pôsobil ako ev. kaplán v Báčskom Petrovci, 1902 – 03 na Starej Turej, od r. 1903 farár v Moravskom Lieskovom. Popredný slov. dramatický spisovateľ obdobia literárneho realizmu, i keď jeho tvorba sa viac približuje k dramatike 19. stor. Začínal  krátkymi prózami v Národných novinách a v Dennici, ale usmerňovaný J. Škultétym sa výlučne preorientoval na dramatickú spisbu (v Slov. pohľadoch). Autor hryl Márnotratný syn (1903), frašky Kubo (1904), činohry Amerikán (1907), jednodejstvovej veselohry Emancipácia (1908), tragédie Černová (1909), hry Geľo Sebechlebský (1912). Jeho hry si už v čase svojho vzniku obľúbili ochotníci na Slovensku a často ich aj hrávali (napr. r. 1903 – 18 uviedli až 90 predstavení), na profesionálnu scénu však prenikli neskôr, keď jeho dcéra Elena Holéczyová upravila Kuba (1950) a jeho syn Martin Hollý Geľa Sebechlebského (1952 a 1956).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Dráma

  • Márnotratný syn (1903)
  • Kubo (1904)
  • Amerikán (1907)
  • Emancipácia (1908)
  • Černová (1909)
  • Geľo Sebechlebský (1912)

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013