Jozef Horák

Narodenie 30. 1. 1907 Banská Štiavnica
Úmrtie 11. 6. 1974 Prešov • Pseudonym

  Ivan Mráz, Ján Adam, Jožo H. Tepliansky
 • Životopis autora

  Synovec → Karol Horák. Študoval na gymnáziu a na učiteľskom ústave v Banskej Štiavnici (r. 1927 maturoval). R. 1927 – 46 pôsobil ako učiteľ

  Synovec → Karol Horák. Študoval na gymnáziu a na učiteľskom ústave v Banskej Štiavnici (r. 1927 maturoval). R. 1927 – 46 pôsobil ako učiteľ v Teplej, 1946 – 48 referent Matice slov. v Martine, zároveň redaktor detského časopisu Slniečko a edícií Knižnica Slniečka, Kvety a Most, 1948 – 53 riaditeľ školy vo Svätom Antone, 1953 – 64 v Banskej Štiavnici-Sitnianskej, 1964 – 67 učiteľ v Banskej Štiavnici. Plodný prozaik i autor literatúry pre deti a mládež, napísal 40 kníh beletrie. Tematickú orientáciu jeho próz silno ovplyvnil záujem o minulosť rodného kraja. Autor zbierok autorských povestí Sitniansky vatrár (1937), Zvonárik od svätého Ilju (1939), Sitnianska biela skala (1940), Hudcov vrch (1945), Sebechlebskí hudci (1947), románov Zlaté mesto (1942), Smrť kráča k zlatému mestu (1968), Horou pieseň šumí (1956), Volanie lesa (1977), Strieborné hlbiny (1962), Leteli sokoli nad Javorinou (1972), noviel Biele ruky (1940), Zahmlený návrat (1946),  románu Hory mlčia (1947), prozaických diel pre deti a mládež Sto kociek cukru, Vysoká pec (obe 1950), Pionierske srdce (1952), A kto je viac, Šachty (oba 1953), Na baňu klopajú (1954),  Červená šatka, biely mak (1960), Lukavická škola (1962), Prípad na bani Joachim (1964), Biela pionierka (1976), Veľké dobrodružstvá malej kolobežky (1968), Sedemtonový Tóno a žuvačková panenka (1973). V oblasti dramatického umenia sa prezentoval filmovým scenárom Hviezdy nad šachtami, rozhlasovou hrou napísanou na motívy vlastnej povesti Lendacký zvon (1962) a divadelnou historickou hrou Súľovský sokoliar (1971).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Zvonárik od svätého Ilju (1939)
  • Biele ruky (1940)
  • Legendy (1942)
  • Zlaté mesto (1942)
  • Táliky (1943)
  • Zahmlený návrat (1946)
  • Hory mlčia (1947)
  • Vysoká pec (1950)
  • Šachty (1953)
  • Na baňu klopajú (1954)
  • Lukavická škola (1962)
  • Prípad na bani Joachim (1964)
  • Smrť kráča k zlatému mestu (1968)
  • Volanie lesa (1977)

  Dráma

  • Súľovský sokoliar (1971, divadelná hra)

  Pre deti a mládež

  • Sitniansky vatrár (1937)
  • Sitnianska biela skala (1940)
  • Víchrica (1941)
  • Oceľový tátoš (1942)
  • Na perutiach vtáka Ohniváka (1944)
  • Hudcov vrch (1945)
  • Mašinový doktor (1946)
  • Sebechlebskí hudci (1947)
  • Tri citróny (1948)
  • Zlatá jaskyňa (1948)
  • Pikulík (1949)
  • Sto kociek cukru (1950)
  • Pionierske srdce (1952)
  • A kto je viac (1953)
  • Horou pieseň šumí (1956)
  • Kremnický zlatý človek (1959)
  • Červená šatka, biely mak (1960)
  • Strieborné hlbiny (1962)
  • Ako kukučky chotár merali (1964)
  • Veľké dobrodružstvá malej kolobežky (1968)
  • Leteli sokoli nad Javorinou (1972)
  • Sedemtonový Tóno a žuvačková panenka (1973)
  • Biela pionierka (1976)
  • Slovenské povesti (2002, 1.vydanie)
  • Slovenské povesti III (2010, 1.vydanie)

  Scenáristika

  • Hviezdy nad šachtami (1962, filmový scenár)

  Rozhlasová tvorba

  • Lendacký zvon (1962, hra)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady , roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 12. VÁLEK, Igor: Od Adama k –
  CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 12.

  VÁLEK, Igor: Od Adama k – Adamovi. Povesti z Matice slovenskej. In: Knižná revue, roč. XXI, 25. 5. 2011. č. 11, s. 3.

  FERKO, Miloš: Jednoducho príbehy (Jozef Horák: Slovenské povesti). In: Knižná revue, roč. XII, 20. 3. 2002, č. 6, s. 5.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013