Jozef Junas

Narodenie 9. 7. 1944 Jaslovské Bohunice


 • Životopis autora

  R. 1958 – 62 študoval na Strednej odbornej baníckej škole v Ostrave. R. 1962 – 78 vystriedal viacero robotníckych profesií v baníctve a v

  R. 1958 – 62 študoval na Strednej odbornej baníckej škole v Ostrave. R. 1962 – 78 vystriedal viacero robotníckych profesií v baníctve a v hutníctve v OKD a vo Vítkovických železiarňach a strojárňach v Ostrave, 1978 – 92 robotník ČKD v Prahe, kde 1992 – 96 pôsobil ako súkromný kníhkupec, od r. 1996 riaditeľ Junasovho nakladateľstva a vydavateľstva. Bilingválny básnik, verše píše po slovensky i česky, prispieva do českých i slov. novín a časopisov (Čs. vojak, Kmen, Květy, Tvorba, Učiteľské noviny, Večerník, Nová cesta, ROMA, Romboid, Slov. pohľady a i.). V poézii čerpá hlavne zo zážitkov z detstva, motivačne sa vracia k rodnému kraju, dedinskému prostrediu, roľníckej práci a ku kresťanským koreňom. Autor básnických zbierok Tiché světlo (1991), Moje blízke vzdialenosti (1993), Někdo mi stále chodí po životě (1994), Když lásky nelžou (1996), Závrat slnka, Planetárium duše (obe 1999). Venuje sa aj literárnej publicistike, v ktorej sa sústredil na propagáciu slov. kultúry a literatúry, osobitne poézie v Čechách, pričom spolupracuje aj s rozhlasom. Do češtiny preložil zbierky detskej poézie O. Nagaja Kamarádi na dvoře (1996) a Kamarádi z lesa (1999).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Tiché světlo (1991)
  • Moje blízke vzdialenosti (1993)
  • Někdo mi stále chodí po životě (1994)
  • Když lásky nelžou (1996)
  • Planetárium duše (1999)
  • Závrat slnka (1999)
  • Do minulosti padáme pozpátku (2004)
  • Zabudol som prísť... (2004)
  • Zavržená láska (2007)
  • Ohlédnutí do ticha (2009)
  • Doteky světla (2011)
  • Slunce v dešti (2017)
  • V krajině ticha (2018)

  Prekladateľská činnosť

  • Nagaj, O.: Kamarádi na dvoře (1996)
  • Nagaj, O.: Kamarádi z lesa (1999)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Jozef Junas – 60. (Pripomíname si – júl). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 7 – 8, s. 315 – 316.