Jozef kardinál Tomko

Narodenie 11. 3. 1924 Udavské • Životopis autora

  Jozef kardinál TOMKO v r. 1943 – 45 študoval na Teologickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave, od 1945 pokračoval v štúdiu v Ríme, 1949

  Jozef kardinál TOMKO v r. 1943 – 45 študoval na Teologickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave, od 1945 pokračoval v štúdiu v Ríme, 1949 vysvätený za kňaza. Pokračoval v štúdiu teológie a cirkevného práva na Lateránskej a Gregoriánskej univerzite v Ríme. R. 1950 – 66 prednášateľ na Pápežskom kolégiu Nepomucénum, súčasne 1955 – 56 na Medzinárodnej univerzite sociálnych vied, 1971 – 78 na Gregoriánskej univerzite, od 1974 na Cirkevnej akadémii, 1975 – 76 na Lateránskej univerzite. Vysoký cirkevný hodnostár vo Vatikáne. Budoval Slov. ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme, od 1966 vedúci doktrinárskeho oddelenia Kongregácie pre učenie viery a mravov, 1977 tajomník prvej biskupskej synody pre miešané manželstvá, od 1970 pápežský prelát, od 1979 tajomník celocirkevnej synody a biskup, od 1985 kardinál, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Významný teológ, napísal vyše tridsať teologických prác základného významu, ktoré vyšli v taliančine, slovenčine, angličtine a nemčine. Autor kníh Blaženstvá (1974, 1980), Význam svätého Cyrila a Metoda v slovenskom katolicizme a v slovenských dejinách (1984), Na misijných cestách 1 – 2 (1991 – 2003), Misie do tretieho tisícročia (2000), Zatiahni na hlbinu (2006) a i., jeho eseje vyšli pod názvom So srdcom na Slovensku (2006).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Esej

  • Blaženstvá (1974, 1980)
  • Kresťan a svet (1974, 1980)
  • Kristus včera a dnes (1976)
  • Odkaz slovenskému národu a spoločenstvám (1991, zost. Peter Kružliak)
  • So srdcom na Slovensku (2006)
  • Zatiahni na hlbinu (2006, 1.vydanie)
  • Hľadieť za obzor (2014)

  Literatúra faktu

  • Na misijných cestách 1 – 2 (1991 – 2003)
  • Zriadenie Spišskej, Banskobystrickej a Rožňavskej diecézy a kráľovské patronátne právo v Uhorsku (1995)
  • Na misijných cestách II. (2003, 1.vydanie)
  • Na životných cestách. Rozhovory s Mariánom Gavendom (2008)

  Odborná literatúra

  • Svetlo národov (1972)
  • De dissolutione matrimonii in favorem fidei eiusque fundamento theologico (1975)
  • Základné črty Cirkvi (1976)
  • Ekumenizmus (1977)
  • Conferenze episcopali e i religiosi (1978)
  • Význam svätého Cyrila a Metoda v slovenskom katolicizme a v slovenských dejinách (1984)
  • Budovať cirkev (1994, Výber z diela)
  • Misie do tretieho tisícročia (2000)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  MARKUŠ, Jozef: Nezabudnuteľný slovenský kňaz a "prevádzač" (Živého ma nedostanete! Spomienky Františka Reveša. Zost. Imrich
  MARKUŠ, Jozef: Nezabudnuteľný slovenský kňaz a "prevádzač" (Živého ma nedostanete! Spomienky Františka Reveša. Zost. Imrich Tóth). In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 115.

  ARTIMOVÁ, Zuzana – TOMKO, Jozef: Ruženec sa môžem modliť aj na ulici. (Rozhovor). In: Katolícke noviny, roč. 132, 1. 16. a 23. 4.  2017, č. 39, s. 6 – 7.

  ARTIMOVÁ, Zuzana: Musíme si dávať pozor, aby sme nstratili vieru. In: Katolícke noviny, roč. 132, 1. 10. 2017, č. 39, s. 6 – 7.

  KRUŽLIAK, Imrich: Na Slovensku obchádzaný fenomén. Z police slovenských exilových autorov (Andrej Brázda, Miroslav John Ličko, Jozef Hanzel, kardinál Jozef Tomko, Jozef Vicen). In: Knižná revue, roč. X, 16. 2. 2000, č. 4, s. 3.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013