Jozef Korbačka

Narodenie 28. 12. 1907 Zvolen
Úmrtie 23. 2. 1943 Martin • Životopis autora

  R. 1918 – 26 študoval na gymnáziu vo Zvolene. R. 1926 – 41 pôsobil ako úradník Mestskej správy vo Zvolene, 1941 – 43 pracovník Ústredia slov. ochotníckych divadiel v Martine.

  R. 1918 – 26 študoval na gymnáziu vo Zvolene. R. 1926 – 41 pôsobil ako úradník Mestskej správy vo Zvolene, 1941 – 43 pracovník Ústredia slov. ochotníckych divadiel v Martine. Organizátor a predstaviteľ slov. ochotníckeho divadelníctva, s touto činnosťou úzko súvisela aj jeho literárna tvorba. Talentovany dramatik. Hry: Tri vrecia zemiakov (1935), Zostaň s nami, Pane…! (1941),  Madlena (1943) - vysielal ju aj Čs. rozhlas; v rkp. ostala nedokončená hra Stupnica tvrdosti. Autor úvah a kritických článkov o divadelnom ochotníctve.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Dráma

  • Stupnica tvrdosti (nedokončená hra, rukopis)
  • Tri vrecia zemiakov (1935)
  • Zostaň s nami, Pane…! (1941)
  • Madlena (1943)

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013