• Životopis autora

  R. 1945 – 49 študoval na učiteľskej akadémii v Turčianskych Tepliciach, 1954 – 57 hudobnú výchovu a slovenčinu na Vyššej pedagogickej

  R. 1945 – 49 študoval na učiteľskej akadémii v Turčianskych Tepliciach, 1954 – 57 hudobnú výchovu a slovenčinu na Vyššej pedagogickej škole v Bratislave. Od r. 1949 pôsobil ako učiteľ v Mútnom na Orave, Mošovciach a v Turčianskych Tepliciach, 1958 – 80 na základnej deväťročnej škole v Hybiach, 1980 – 87 na základnej škole v Dlhej nad Oravou. Ako učiteľ hudby popri výchove mládeže viedol spevácke súbory, komponoval príležitostné piesne, zbieral ľudovú slovesnosť. Vo vlastnej literárnej tvorbe spracoval a vydal knižky básničiek, rozprávok a príbehov o prírode a zvieratách, adresované deťom: Rozprávky a príhody (1992), Venček (1994), Zlaté hodinky (1996), Obrázky zo života (1999); v ostatnom období vydal Vzácne paberky (2006) a i.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  Pre deti a mládež

  • Rozprávky a príhody (1992)
  • Venček (1994)
  • Zlaté hodinky (1996)
  • Obrázky zo života (1999)
  • Vzácne paberky: posledné verše, príbehy, moje najmilšie pesničky (2006)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Jozef Kráľ – 90. (Pripomíname si). n: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 2, s. 155.

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013