Jozef Kuzmík

Narodenie 5. 4. 1921 Dlhé Pole
Úmrtie 11. 6. 2001 Bratislava • Pseudonym

  J. K. Dlhopoľský
 • Životopis autora

  R. 1932 – 40 študoval na gymnáziách v Nových Zámkoch a v Martine, 1940 – 44 na Právnickej fakulte Slov. univerzity, r. 1962 absolvoval

  R. 1932 – 40 študoval na gymnáziách v Nových Zámkoch a v Martine, 1940 – 44 na Právnickej fakulte Slov. univerzity, r. 1962 absolvoval nadstavbové štúdium knihovedy na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Od r. 1950 bol bibliografickým pracovníkom SNK, 1954 – 58 prednostom oddelenia retrospektívnej bibliografie v Matici slov. v Martine, od 1959 odborný pracovník miestneho pracoviska Matice slov. v Bratislave, kde žil na dôchodku. Ako literárny historik sa spočiatku venoval otázkam recepcie slov. literatúry v inonárodných reláciách, čoskoro sa však sustredil na spracovanie bibliografií a bio-bibliografických slovníkov. Samostatne vydal rozsiahle bibliografie kníh v západných a východných európskych jazykoch, týkajúcich sa slovenskej problematiky, ako aj vlastivednú Bibliografiu publikácií k miestnym a všeobecným dejinám Slovenska (1962), práce a štúdie k dejinám knižníc na Slovensku a pod. Autor lexikografických diel: 2-zv. Slovník autorov slovenských a so slovenskými vzťahmi za humanizmu (1976), Slovník starovekých a stredovekých autorov, prameňov a knižných skriptorov so slovenskými vzťahmi (1983) s neskoršimi doplnkami.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Odborná literatúra

  • Bibliografia publikácií k miestnym a všeobecným dejinám Slovenska (1962)

  Literárna veda

  • Slovník autorov slovenských a so slovenskými vzťahmi za humanizmu (1976)
  • Slovník starovekých a stredovekých autorov, prameňov a knižných skriptorov so slovenskými vzťahmi (1983)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Jozef Kuzmík. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 117, 2001, č. 4, s. 155. BRTÁŇOVÁ, Erika: Za Jozefom Kuzmíkom.
  ŠAH: Jozef Kuzmík. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 4, s. 155.

  BRTÁŇOVÁ, Erika: Za Jozefom Kuzmíkom. (Kronika). In: Slovenská literatúra, roč. 48, 2001, č. 4, s. 354 – 355.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013