Jozef Marušiak

Narodenie 22. 11. 1932 Hybe
Úmrtie 7. 1. 2018 Bratislava

© Peter Procházka
© Peter Procházka
 • Životopis autora

  Po absolvovaní gymnázia v Liptovskom Mikuláši (1952) vyštudoval slovenčinu a ruštinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského

  Po absolvovaní gymnázia v Liptovskom Mikuláši (1952) vyštudoval slovenčinu a ruštinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1952 – 1957). Po štúdiách pôsobil ako asistent na domovskej Katedre slovenského jazyka a literatúry (1957 – 1958), potom ako redaktor vo Vydavateľstve Tatran (1958 – 1961) a Slovenský spisovateľ (1961 – 1963). V r. 1964 – 1966 bol vedeckým ašpirantom Ústavu slovenskej literatúry SAV, od r. 1967 redaktorom, neskôr zástupcom šéfredaktora Revue svetovej literatúry. Od r. 1971 pracoval ako redaktor a korektor vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ až do odchodu do dôchodku v r. 1992.  Prekladal z ruštiny, ukrajinčiny a poľštiny. Od r. 1959 prekladal poviedky, novely a romány z ruštiny (V. Bogomolov, P. Nilin, A. Grin, A. Jugov, V. Kaverin, V. Katajev a i.), po r. 1961 sa viac orientoval na preklady z poľštiny. Z nej prekladal beletriu (J. Broszkiewicz, S. Kowalevski, W. Myśliwski, Z. Kosidowski, J. Parandowski, E. Redliński a i.) i odbornú literatúru z oblasti filozofie, estetiky a dejín literatúry.  Ako spolupracovník Revue svetovej literatúry publikoval aj viaceré teoretické práce o preklade, roku 2009 vydal Poľsko-slovenský ilustrovaný dvojjazyčný slovník, ktorý obsahuje vyše šesťtisíc poľských slov a fráz. Jeho preklady boli ocenené viacerými prestížnymi cenami: Cena Jána Hollého (1989, 2001, 2007, 2010), Cena Mateja Bela (1991) a i. Roku 2011 mubola udelená cena ministra kultúry Poľskej republiky za popularizáciu poľskej literatúry na Slovensku a prekladateľskú činnosť.

   

  Zobraziť všetko
 • Monografie a štúdie o autorovi

  HEGEROVÁ, Viera: Odišiel Jožko Marušiak (Zápisník). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 134, 2018, č. 3, s. 139 – 140. KVASNIČKA,
  HEGEROVÁ, Viera: Odišiel Jožko Marušiak (Zápisník). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 3, s. 139 – 140.

  KVASNIČKA, Matúš: Jozef Marušiak otváral dvere k poľským autorom. In: Pravda, 8. 1. 2018.
  https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/453881-jozef-marusiak-otvaral-dvere-k-polskym-autorom/

  TASR: Zomrel prekladateľ Jozef Marušiak. In: Pravda, 8. 1. 2018.
  https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/453824-zomrel-prekladatel-jozef-marusiak/

  BÁTOROVÁ, Mária: Pohreb ako návšteva (Reflexia rozlúčky s Jozefom Marušiakom). In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 31. 1. 2018, č. 3 – 4, s. 14.

  ŠAH: Jozef Marušiak – 85. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 11, s. 154 – 155.

  ŠAH: Jozef Marušiak – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 11, s. 158.

  Rozhovor študentov polonistiky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici s Jozefom Marušiakom. Dostupné na:
  http://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-slovanskych-jazykov/polonistika/materialy-k-odkazom/rozhovor-s-j-marusiakom.html?print=1
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Cena ministra kultúry Poľskej republiky za popularizáciu poľskej literatúry na Slovensku a prekladateľskú činnosť (2011). Prémia Ceny Jána

  Cena ministra kultúry Poľskej republiky za popularizáciu poľskej literatúry na Slovensku a prekladateľskú činnosť (2011).

  Prémia Ceny Jána Hollého za rok 2007 za preklad Wiesław Myśliwski: Horizont

  Prémia Ceny Jana Hollého za rok 2001 za preklad Antoni Libera: Madame

  Cena Mateja Bela (1991)
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013