• Životopis autora

  Brat → František Mikloško. Po maturite na gymnáziu v Nitre (1956) študoval r. 1956 – 60 na Vysokej škole pedagogickej, r. 1965 – 68 matematiku

  Brat → František Mikloško. Po maturite na gymnáziu v Nitre (1956) študoval r. 1956 – 60 na Vysokej škole pedagogickej, r. 1965 – 68 matematiku na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, absolvoval viacero študijných pobytov v zahraničí (Nemecko, USA, ZSSR, Francúzsko). Pôsobil ako pedagóg na gymnáziu v Nových Zámkoch, r. 1963 – 90 vedecký pracovník Ústavu technickej kybernetiky SAV v Bratislave, r. 1990 – 92 podpredseda federálnej vlády, v r. 1992 poslanec Federálneho zhromaždenia v Prahe, v r. 1993 – 95 poradca v Kancelárii prezidenta Slov. republiky, r. 1995 – 96 vedúci vydavateľstva DACO v Bratislave, od r. 1996 prorektor Trnavskej univerzity. Pôsobil aj v diplomatických službách. Vlastná literárna tvorba odráža jeho aktívnu prácu v  kresťanskom hnutí, najmä prácu s mládežou a v rodinných spoločenstvách, ktorú vykonával v časoch totality, ako aj skúsenosti z pôsobenia v diplomatických službách. Autor kníh Prísne tajné. Ako sme boli malí (1994), Lúčenie (1996), Veľmi prísne tajné. Ako sme boli slobodní (2000), Prísne tajné. Ako sme boli Taliani (2006) a i. Je autorom viacerých odborných diel z oblasti matematiky a informatiky.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Esej

  Literatúra faktu

  Odborná literatúra

  Prekladateľská činnosť

  • Živá matematika (1969)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  JURÍK, Ľuboš: O potrebe spomienok. In: Literárny týždenník , roč. XXXI, 28. 3. 2018, č. 11 – 12, s. 10. -red-: ĽUdia a doba v živote Jozefa
  JURÍK, Ľuboš: O potrebe spomienok. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 28. 3. 2018, č. 11 – 12, s. 10.

  -red-: ĽUdia a doba v živote Jozefa Mikloška. In: Literárny týždenník, roč. XXX, 1. 11. 2017, č. 37 – 38, s. 19.

  FELDEK, Ľubomír: Spisovateľ obdarený viacerými talentmi. Jozef Mikloško: Ľudia a doba – z môjho života. (Recenzia). In: Literárny týždenník, roč. XXX, 1. 11. 2017, č. 37 – 38, s. 16.

  JURÍK, Ľuboš: Blogová demokracia (Jozef Mikloško: Dva roky bloger). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXI, 5. 1. 2011, č. 1, s. 5.

  KATKIŇ, Róbert: Okrem lesov, životného prostredia. Jozef Mikloško: Ako sme boli Taliani. (Recenzia). In: RAK, roč. XIII, 2008, č. 2, s. 481 – 49.

  Autor neuved. – MIKLOŠKO, Jozef: Vydavateľstvo DACO (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XVII, 14. 2. 2007, č. 4, s. 10.

  ČELKOVÁ, Lýdia – MIKLOŠKO, Jozef: Predstavujeme vydavateľstvo DACO (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. X, 10. 5. 2000, č. 10, s. 8.

  KRIŽKA, Teodor – MIKLOŠKO, Jozef: Jozef Mikloško: Lúčenie (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. VI, 17. 1. 1996, č. 1, s. 4.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Cena E. E. Kischa za knihu Ľudia a doba z môjho života (2017)
 • Rozhovory

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013