Jozef Minárik

Narodenie 7. 1. 1922 Čertižné
Úmrtie 24. 11. 2008 Bratislava • Životopis autora

  Manželka → Marianna Mináriková. Po maturite na gymnáziu (1941) študoval r. 1941 – 46 na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave, absolvoval

  Manželka → Marianna Mináriková. Po maturite na gymnáziu (1941) študoval r. 1941 – 46 na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave, absolvoval viacero študijných pobytov v zahraničí. Pôsobil ako prof. na gymnáziách v Galante, r. 1946 – 48 v Bratislave, 1948 – 49 na učiteľskej akadémii v Bánovciach nad Bebravou, 1949 – 50 na maturitnom kurze pre pracujúcich v Malackách, 1950 – 52 na sociálno-zdravotníckej škole a na gymnáziu v Nitre, 1952 – 53 na gymnáziu v Topoľčanoch, 1953 – 67 bol vedeckým pracovníkom Ústavu slov. literatúry SAV, 1967 – 89 doc. na Katedre slov. literatúry Filozofickej fakulty UK v Bratislave, kde od 1989 žil na dôchodku. Spočiatku publikoval básne v časopisoch a zborníkoch, od r. 1953 sa systematicky zaoberal výskumom staršej slov. literatúry. Autor monografickej práce Kapitoly zo staršej slovenskej literatúry 3 (1972), prác Tri literárnoestetické rozbory zo staršej slovenskej literatúry (1973), Úvod do štúdia staršej slovenskej literatúry (Literárne texty 1976, 1978), kolektívneho diela Literárna rukoväť (1979), Stredoveká literatúra (1977). Venoval sa monografickému spracovaniu popredných predstaviteľov humanizmu a baroka, ako aj reedíciím ich diel (Š. Pilárik, J. Simonides, T. Masník, J. Jakobeus, D. Krman, J. I. Bajza a i.). Do tlače pripravil početné výbery anonymnej poézie a prózy, čo dokumentujú výbery rukopisnej svetskej poézie (Piesne a verše pre múdrych i bláznov, 1969), ľúbostnej poézie (Amor diktoval, lásku spisoval, 1979), humornej poézie (Samopašná viola da gamba, 1984; Kratochvíľne historky pisára Šahrazáda, 2002), pijanskej lyriky (Starodávne piesne rádu pijanského, 1990) a i. Výber z prózy obsahujú najma 2 zv. Slovenského dekameronu… (1980, 1987). Je spolutvorcom akademickej syntézy Dejiny staršej slovenskej literatúry 1 (1958), autorom monografií Renesančná a humanistická literatúra a Baroková literatúra (obe 1985), vysokošolskej učebnice Dejiny slovenskej literatúry 1 – Staršia slovenská literatúra (1985), početných textových edícií zo staršej slov. literatúry (napr. viaczv. antológie Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva), spoluautorom stredošolských literárnych príručiek a učebníc. Prekladal z latinskej stredovekej literatúry (Rímske príbehy, 1981; Poncián, 1986 a i.).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literárna veda

  • Úvod do štúdia staršej slovenskej literatúry (Literárne texty 1976, 1978)
  • Dejiny staršej slovenskej literatúry 1 (1958, spoluautor)
  • Kapitoly zo staršej slovenskej literatúry 3 (1972)
  • Tri literárnoestetické rozbory zo staršej slovenskej literatúry (1973)
  • Stredoveká literatúra (1977)
  • Literárna rukoväť (1979, spoluautor)
  • Baroková literatúra (1985)
  • Dejiny slovenskej literatúry 1. Staršia slovenská literatúra (1985)
  • Renesančná a humanistická literatúra (1985)

  Editorská činnosť

  • Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva
  • Piesne a verše pre múdrych i bláznov (1969)
  • Amor diktoval, lásku spisoval (1979)
  • Slovenský dekameron 1 (1980)
  • Samopašná viola da gamba (1984)
  • Slovenský dekameron 2 (1987)
  • Starodávne piesne rádu pijanského (1990)
  • Kratochvíľne historky pisára Šahrazáda (2002, 1.vydanie)

  Prekladateľská činnosť

  • Rímske príbehy (1981)
  • Itinerarium (1969, spolu: J. Minárik a G. Viktory)
  • Poncián (1986)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  RUSŇÁKOVÁ, Petera: Brtáňová, Erika (ed.): Literárnohistorické kolokvium II. Barok (Recenzia). In: Slovenská literatúra , roč. 65, 2018, č.
  RUSŇÁKOVÁ, Petera: Brtáňová, Erika (ed.): Literárnohistorické kolokvium II. Barok (Recenzia). In: Slovenská literatúra, roč. 65, 2018, č. 6, s. 477 – 480.

  Autor neuved.: Odišiel Jozef Minárik. In: Knižná revue, roč. XVIII, 17. 12. 2008, č. 26, s. 11.

  Autor neuved.: Jozef Minárik: Kratochvíľne historiky pisára Šahrzáda. In: Knižná revue, roč. XIII, 5. 3. 2003, č. 5, s. 3.

  ŠAH: Jozef Minárik – 80. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 1, s. 156 – 157.

  GÁFRIKOVÁ, Gizela: K vzácnemu jubileu literárneho historika. In: Slovenská literatúra, roč. 49, 2002, č. 1, s. 66 – 68.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013