• Životopis autora

  R. 1942 – 50 študoval na gymnáziu v Trenčíne, 1950 – 55 archívnictvo na Filozofickej fakulte Slov. univerzity, resp. UK v Bratislave. Po

  R. 1942 – 50 študoval na gymnáziu v Trenčíne, 1950 – 55 archívnictvo na Filozofickej fakulte Slov. univerzity, resp. UK v Bratislave. Po štúdiách pôsobil od r. 1955 ako pedagóg na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, kde sa venoval pomocným vedám historickým. Aktuálny stav heraldického a genealogického bádania zhrnul v monografických prácach Erby našich miest (1970), Cechové znaky (1975), Rodové erby na Slovensku 1 – 2 (1980, 1986), Erby a pečate Bratislavy, Štátne znaky v Čechách a na Slovensku dnes aj v minulosti (obe 1990), Paleografická čítanka (2001), Lexikón erbov šľachty na Slovensku 2 (2004, s P. Vítekom). Autor ďalších početných samostatných knižných diel, štúdií, odborných príspevkov a popularizačných článkov z oblasti heraldiky, genealógie, diplomatiky, sfragistiky, numizmatiky, paleografie a i.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Odborná literatúra

 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Pripomíname si. Jozef Novák – 85. In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 131, 2015, č. 11, s. 157 – 158. CABADAJ, Peter: Do vašej pozornosti
  ŠAH: Pripomíname si. Jozef Novák – 85. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 11, s. 157 – 158.

  CABADAJ, Peter: Do vašej pozornosti (Novák, Jozef – Roháč, Juraj: Heraldik bez erbu. In: Knižnica, roč. 12, 2011, č. 2, s. 63 – 64.

  ŠAH: Jozef Novák – 75. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 11, s. 159.
  Zobraziť všetko