Jozef Paučo

Narodenie 26. 2. 1914 Píla, okr. Pezinok
Úmrtie 18. 11. 1975 Middletown (PA, USA) • Pseudonym

  J. P. Javorov, J. Sekera
 • Životopis autora

  Študoval na gymnáziách v Nitre a v Rimavskej Sobote, od r. 1936 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V r. 1937 – 38 pôsobil ako obvodný tajomník

  Študoval na gymnáziách v Nitre a v Rimavskej Sobote, od r. 1936 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V r. 1937 – 38 pôsobil ako obvodný tajomník HSĽS v Nitre, r. 1938 redaktor časopisu Nástup, r. 1939 – 40 redaktor Slov. pravdy, r. 1940 – 45 redaktor, od r. 1942 šéfredaktor tlačového orgánu HSĽS Slovák. V r. 1945 emigroval, od r. 1946 bol vydavateľom a redaktorom viacerých krajanských periodík (Slobodné Slovensko, Jednota, Bulletin SNR v zahraničí, Slovák v Amerike, Literárny almanach Slováka v Amerike a i.) v Middletowne. Knižne debutoval publikáciou Ľudovýchova u štúrovcov (1943). Ťažisko jeho tvorby spočíva v publicistike Die Wahrheit über die Slowakei (1948), Dr. Jozef Tiso o sebe (1952), Tisov odkaz (1953) a i. Autor kníh Čo po komunizme? (1952), Štefan Furdek a slovenské prisťahovalectvo (1955), Slovenská rehoľa sestier sv. Cyrila a Metoda (1957), Slováci a komunizmus (1957), Christian Slovakia Under Communism (1959), Matúš Jankola, kňaz a národovec (1959), Karol Sidor – politik, novinár, spisovateľ (1962), Slovenskí priekopníci v Amerike (1972) a i. Beletristické pokusy Neporaziteľní (1961), román Na úteku (1965), memoárové črty Tak sme sa poznali (1966). V rámci Knižnice Literárneho almanachu Slováka v Amerike vydal diela popredných predstaviteľov slov. literárneho exilu (J. C. Hronský, R. Dilong, K. Strmeň, G. Zvonický, R. Kalenčík a i.).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Neporaziteľní (1961)
  • Na úteku (1965)

  Esej

  • Čo po komunizme? (1952)

  Literatúra faktu

  • Štefan Furdek a slovenské prisťahovalectvo (1955)
  • Slováci a komunizmus (1957)
  • Slovenská rehoľa sestier sv. Cyrila a Metoda (1957)
  • Christian Slovakia Under Communism (1959)
  • Matúš Jankola, kňaz a národovec (1959)
  • Karol Sidor – politik, novinár, spisovateľ (1962)
  • Tak sme sa poznali (1966)
  • Slovenskí priekopníci v Amerike (1972)

  Literárna veda

  • Ľudovýchova u štúrovcov (1943)

  Publicistika

  • Die Wahrheit über die Slowakei (1948)
  • Dr. Jozef Tiso o sebe (1952)
  • Tisov odkaz (1953)

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013