Jozef Špetko

Narodenie 27. 2. 1932 Veľké Leváre
Úmrtie 6. 12. 2006 Mníchov (Nemecko) • Pseudonym

  Martin Hrabovčan, Historicus
 • Životopis autora

  Jozef ŠPETKO v r. 1951 – 55 študoval ruštinu, slovenčinu a knihovníctvo na Filozofickej fakulte Slov. univerzity, resp. UK v Bratislave. R. 1955 – 60

  Jozef ŠPETKO v r. 1951 – 55 študoval ruštinu, slovenčinu a knihovníctvo na Filozofickej fakulte Slov. univerzity, resp. UK v Bratislave. R. 1955 – 60 odborný pracovník Matice slov. v Martine, od r. 1961 bibliograf v Ústrednej knižnici SAV v Bratislave, 1964 – 66 redaktor časopisu Svet vedy, od 1966 pracovník Pamätnika slov. literatúry Matice slov., 1967 emigroval do Mníchova, od júna 1968 redaktor slov. redakcie Rádia Slobodná Európa. Venoval sa výskumu knižnej kultúry, dejín knižníc a knihovníctva. Napísal Dejiny Škarniclovskej kníhtlačiarne v Skalici (1958), Kníhtlačiarsky účastinársky spolok v Martine (s P. Halašom, 1958), Príspevok k dejinám kníhtlačiarne Bratstvo vo Vrútkach (1960), vydal Bibliografiu Jozefa Gašparíka (1959), Pramene a dokumenty k dejinám slovenského kapitalistického kníhtlačiarstva (1961), Slovník knihovníckych skratiek (so Š. Hanakovičom, 1963), Dejiny knihy 2 (1965), Knižná kultúra a písmo (1968). Ako redaktor Rádia Slobodná Európa vysielal seriály Mosty, Nebojme sa dejín, Slovo a svet (pod pseud. Martin Hrabovčan a i.), publikoval literárnohistorické, kultúrne a politické príspevky v zahraničných časopisoch Most, Proměny/Premeny, Slovac Studies a i. O Slovensku v období totality napísal publikáciu Krvavé ívery (1979, pod pseud. Historicus), autor monografie Slovenská politická emigrácia v 20. storočí  1994), súhrnnú štúdiu o Slovensku pre zahraničnú verejnosť uverejnil pod názvom Die Slowakei. Heimat der Volker (1991). Autor dokumentárnej knihy o slov. politickej emigrácii 1948 – 89 Líšky kontra ježe (2002) a práce o rozhlasovej stanici Slobodná Európa Človek v sieťach (2005).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Odborná literatúra

  • Dejiny Škarniclovskej kníhtlačiarne v Skalici (1958)
  • Kníhtlačiarsky účastinársky spolok v Martine (1958, spoločné dielo autorov: Jozef Špetko, P. Halaš)
  • Bibliografia Jozefa Gašparíka (1959)
  • Príspevok k dejinám kníhtlačiarne Bratstvo vo Vrútkach (1960)
  • Pramene a dokumenty k dejinám slovenského kapitalistického kníhtlačiarstva (1961)
  • Slovník knihovníckych skratiek (1963, spoločné dielo autorov: J. Štepko, Š. Hanakovič)
  • Krvavé ívery (1979, 1979, pod pseud. Historicus)
  • Die Slowakei. Heimat der Volker (1991)
  • Slovenská politická emigrácia v 20. storočí (1994)
  • Líšky kontra ježe (2002, 1.vydanie)
  • Človek v sieťach (2005, 1.vydanie)

  Literárna veda

  • Dejiny knihy 2 (1965)
  • Knižná kultúra a písmo (1968)

  Editorská činnosť

  • Slovensko, otčina moja (1983, spolu s J. Špetkom)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  HAŠKOVÁ, Zuzana: Príťažlivé pravdivé svedectvá (Jozef Špetko: Človek v sieťach). In. Knižná revue , roč. XVI, 27. 9. 2006, č. 20, s. 11.
  HAŠKOVÁ, Zuzana: Príťažlivé pravdivé svedectvá (Jozef Špetko: Človek v sieťach). In. Knižná revue, roč. XVI, 27. 9. 2006, č. 20, s. 11.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013