Jozef Tóth

Narodenie 20. 3. 1925 Haniska, okr. Košice-okolie • Životopis autora

  Jozef TÓTH v r. 1938 – 46 študoval na gymnáziu v Košiciach, 1946 – 48 teológiu na Vysokej škole bohosloveckej v Košiciach a r. 1948

  Jozef TÓTH v r. 1938 – 46 študoval na gymnáziu v Košiciach, 1946 – 48 teológiu na Vysokej škole bohosloveckej v Košiciach a r. 1948 – 50 na Katolíckej bohosloveckej fakulte v Bratislave. R. 1950 – 54 ako politicky nespoľahlivý bol príslušníkom vojenských pracovných táborov (PTP), r. 1954 – 89 pracoval v robotníckych profesiách v Košiciach, r. 1969 ho tajne vysvätili za kňaza a pastoračne pôsobil v katakombovej gr. k. cirkvi na východnom Slovensku, r. 1990 – 95 prednášal systematickú vierouku, dogmatiku a náboženskú porovnávaciu vedu, zároveň bol prodekanom Gr. k. bohosloveckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Prešove, monsignore a titulárny kanonik, od r. 1995 žije na dôchodku v Košiciach, čestný dekan Gr. k. bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity. Jeho nábožensko-filozofické básne v próze knižne vyšli až r. 1995 pod názvom Človek Jób hovorí s diablom. Evanjelium apoštola Judáša. Napísal básnickú zbierku Piesne zo Solúna (1995, vydaná už v období totality ako samizdatová tlač), výber z poézie Dary zo Solúna (1997). Autor historicko-beletristickej eseje Spev košického tria (1995), ktorú napísal pri príležitosti svätorečenia troch košických mučeníkov. Podieľal sa na tvorbe spevníka Duchovné piesne (1999), nábožensky motivované básne a prózy publikoval v časopisoch Slovo, Verbum a v gr. k. kalendároch, v oblasti publicistiky sa zameriaval na výtvarné umenie. V rkp. zatiaľ ostali jeho básnické zbierky Slnko pod zemou, Posolstvo, Žalmy, Babylonské piesne a miniromán Ďuro Čečko.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Ďuro Čečko. (v rkp.)
  • Dielo: próza (2010)

  Poézia

  • Babylonské piesne (v rkp.)
  • Posolstvo (v rkp.)
  • Slnko pod zemou (v rkp.)
  • Žalmy (v rkp.)
  • Človek Jób hovorí s diablom. Evanjelium apoštola Judáša. (1995, básne v próze)
  • Piesne zo Solúna (1995)
  • Dary zo Solúna (1997, výber)
  • Kvet pre dušu (2008, 1.vydanie)
  • Dielo: poézia (2010)
  • Posväcovanie (2010)

  Esej

  • Spev košického tria (1995)

  Iné

  • Duchovné piesne (1999, spoluautor spevníka)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Pripomíname si. Jozef Tóth – 90. In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 131, 2015, č. 3, s. 158. HÁBER, Stanislav: Autenticky o Povstaní
  ŠAH: Pripomíname si. Jozef Tóth – 90. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 3, s. 158.

  HÁBER, Stanislav: Autenticky o Povstaní (Jozef Tóth: Pamäti generála Tótha. Slovenskí letci v Povstaní). In: Knižná revue, roč. XV, 12. 10. 2005, č. 21, s. 8.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013