Jozef Vágovič

Narodenie 17. 5. 1931 Kátlovce
Úmrtie 14. 5. 1997 Brooklyn (NY, USA) • Pseudonym

  Felix Klas, Ján Kameň, Ján Drieň, Kvetoslav
 • Životopis autora

  Jozef VÁGOVIČ študoval na gymnáziách v Šaštíne, Galante a v Trnave, do r. 1952 na Pedagogickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. Pôsobil ako učiteľ na strednej škole v Bučanoch,

  Jozef VÁGOVIČ študoval na gymnáziách v Šaštíne, Galante a v Trnave, do r. 1952 na Pedagogickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. Pôsobil ako učiteľ na strednej škole v Bučanoch, r. 1952 emigroval do Rakúska, žil v Taliansku (1952 – 56) a od 1956 v severoamerickom Brooklyne. Početné verše, literárne a historické štúdie a preklady publikoval vo viacerých domácich (Verbum, Katolícke noviny, Zvony, Historická revue a i.) a exilových periodikách (Literárny almanach Slováka v Amerike, Most, Slov. hlasy z Ríma, Jednota, Slovák v Amerike, Kanadský Slovák a i.). Autor básnickej zbierky  Čas žatvy (1995).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013