• Životopis autora

  Jozef VČELA v r. 1953 – 57 študoval na Priemyselnej škole strojníckej v Ružomberku. R. 1957 kontrolór v podniku Tatra Kopřivnice, 1957 – 59 absolvoval

  Jozef VČELA v r. 1953 – 57 študoval na Priemyselnej škole strojníckej v Ružomberku. R. 1957 kontrolór v podniku Tatra Kopřivnice, 1957 – 59 absolvoval základnú vojenskú službu, 1959 – 60 pôsobil ako zámočník v Liptovskom Mikuláši, 1960 – 62 konštruktér v Automobilových závodoch v Mladej Boleslavi, 1962 – 63 normovač v Agrostroji v Liptovskom Mikuláši, 1963 – 98 projektant vo Východoslov. železiarňach v Košiciach, kde od r. 1999 žije na dôchodku. Tvorbe veršov sa venuje od r. 1989, keď ich začal publikovať časopisecky i v zborníkoch. Autor zbierok Verše z VSŽ 1 (1995), Konča konopísk - Za humnami (1995), Verše z VSŽ 2, Moje najmilšie zbojstvá, Pokiaľ slnko vstane, Spojité nádoby, Tieň, Tri roviny, V zrkadle, Verše a zvyky z Bobrovca (všetky v r. 1996), Spojenie (1998), Železné verše (1999), Spomienky nestarnú (2002), Chvála Košíc, Krížne tvary, Počin dobra, Za päť tri (všetky v r. 2004). Pokúša sa aj o dramatickú tvorbu, ale jeho rozhlasové a divadelné hry ostali v rkp.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Konča konopísk - Za humnami (1995)
  • Verše z VSŽ 1 (1995)
  • Moje najmilšie zbojstvá (1996)
  • Pokiaľ slnko vstane (1996)
  • Spojité nádoby (1996)
  • Tieň (1996)
  • Tri roviny (1996)
  • V zrkadle (1996)
  • Verše a zvyky z Bobrovca (1996)
  • Verše z VSŽ 2 (1996)
  • Spojenie (1998)
  • Železné verše (1999)
  • Spomienky nestarnú (2002)
  • Chvála Košíc (2004)
  • Krížne tvary (2004)
  • Počin dobra (2004)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Pripomíname si (Jozef Včela – 80). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 134, 2018, č. 12, s. 157. VLADO, Martin: Prechádzky po obvode Luny (Jozef Včela:
  ŠAH: Pripomíname si (Jozef Včela – 80). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 12, s. 157.

  VLADO, Martin: Prechádzky po obvode Luny (Jozef Včela: Spojenie). In: Knižná revue, roč. IX, 17. 2. 1999, č. 4, s. 5.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013