Jozefína Marečková

Narodenie 1. 3. 1880 Petrova Ves
Úmrtie 25. 2. 1953 Holíč • Pseudonym

  Katarína Petroveská, Puella Classica, Slovenská pozorovateľka, tetička Inka
 • Životopis autora

  Navštevovala nemeckú meštiansku školu a ústav školských sestier vo Viedni, študovala rímske právo, cudzie jazyky a esperanto,

  Navštevovala nemeckú meštiansku školu a ústav školských sestier vo Viedni, študovala rímske právo, cudzie jazyky a esperanto, r. 1912 absolvovala rýchlopis a strojopis v Budapešti. Pôsobila vo Viedni, v Budapešti, do r. 1918 v Paríži, 1918 – 36 v Bratislave, kde 1920 – 27 redigovala zábavný časopis s ľudovým zameraním Bratislavská pošta, 1936 – 49 v Kopčanoch, od 1949 v Št. ústave pre starostlivosť o práceneschopné osoby v Holíči. Početné beletristické práce s nábožensko-výchovnou tematikou a moralizátorskou tendenciou vydávala vlastným nákladom a prevažne sama ich aj kolportovala (knihy próz Gabriel, 1913; Báchorky, 1917; Plavá Emma; Poslední budú prvými, obe 1919; Posledná skúsenosť; Jeden pánsky človek, obe 1920 a i.). Písala tiež aforizmy, bájky, reportáže a i. Napísala prácu Modloslužba a bohoslužba (1921) a dielo Duchovné prúdy v našej republike (1930).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Gabriel (1913)
  • Báchorky (1917)
  • Plavá Emma (1919)
  • Poslední budú prvými (1919)
  • Jeden pánsky človek (1920)
  • Posledná skúsenosť (1920)

  Odborná literatúra

  • Modloslužba a bohoslužba (1921)
  • Duchovné prúdy v našej republike (1930)

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013