Július Lenko

Narodenie 10. 12. 1914 Hybe
Úmrtie 18. 1. 2000 Bratislava

©Foto Peter Procházka
©Foto Peter Procházka

Foto © Anton Šmotlák - 1964


 • Pseudonym

  Daniel Jozef, Elo Strmina, J. Oknel, Valaský
 • Životopis autora

  R. 1927 – 35 študoval na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši, 1935 na Lekárskej fakulte, odkiaľ prestúpil na Filozofickú fakultu Slov. univerzity

  R. 1927 – 35 študoval na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši, 1935 na Lekárskej fakulte, odkiaľ prestúpil na Filozofickú fakultu Slov. univerzity v Bratislave, kde študoval slovenčinu a nemčinu. Po štúdiách pôsobil r. 1939 – 42 ako učiteľ na obchodnej akadémii v Humennom, 1942 – 45 na ev. kolégiu v Prešove, 1945 – 57 na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši, 1957 – 60 bol pracovníkom Povereníctva školstva a kultúry, 1960 – 77 redaktorom vydavateľstva Tatran v Bratislave, kde žil od 1977 na dôchodku. Knižne debutoval básnickou zbierkou V nás a mimo nás (1941), ktorou sa zaradil k nadrealistom. Autor básnických zbierok Pohorie beznádeje  (1946), Hviezdy ukrutnice (1947), Spomienková báseň (1948), Úrodný kameň (1951), Salvy bojovníkom (1952) a Epocha (1953), K zemi sa kloním (1958), Z tvojho stola (1962), Objatie (1970), Stužková slávnosť (1974), Čakaj ma pri púpavách (1981), Naberanie živej vody (1989), Smútok zelených stromov (1993), Večerné verše (1998). Systematicky sa venoval prekladom nemeckých romantických básnikov (Novalis, Hölderlin, Rilke a i.), ruských a francúzskych klasikov (Krylov, Koľcov, Nekrasov, La Fontaine) i prekladom z bulharčiny a srbčiny, ktoré sústredil do knižne vydaných Prekladov (1988).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • V nás a mimo nás (1941)
  • Pohorie beznádeje (1946)
  • Hviezdy ukrutnice (1947)
  • Spomienková báseň (1948)
  • Úrodný kameň (1951)
  • Salvy bojovníkom (1952)
  • Epocha (1953)
  • K zemi sa kloním (1958)
  • Z tvojho stola (1962)
  • Objatie (1970)
  • Stužková slávnosť (1974)
  • Čakaj ma pri púpavách (1981)
  • Naberanie živej vody (1989)
  • Smútok zelených stromov (1993)
  • Večerné verše (1998)

  Prekladateľská činnosť

  • Preklady (1988, bulharčiny a srbčiny)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  TEPLAN, Dušan – KOLI, František: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon , roč. 3, 2018, č. 2,
  TEPLAN, Dušan – KOLI, František: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 291. 296.

  ČAKANEK, Ján: Slovník slovenských prekladateľov umeleckej literatúry a jeho miesto v súčasnej translatológii. In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 247 – 252.

  KAMENČÍK, Marián: Nadrealisti z Hurbanovej ulice... In: FRAKTÁL, roč. 1, 2018, č. 1, s. 78. – 84.

  VLNKA, Jaroslav: K chápaniu smrti v nadrealistickej poézii. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 130, 2014, č. 10, s. 82 – 89.

  HEVEŠIOVÁ, Jana – LENKO, Július: Život je plný sám seba. Spomienky na rozhlasové stretnutia s básnikom Júliusom Lenkom (1914 – 2000). (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. X, 16. 2. 2000, č. 4, s. 12.

  ŠAH: Pripomíname si. Július Lenko. In: Slovenské pohľady, roč. V. + 115, 1999, č. 12, s. 158.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013