Juraj Dolnozemský

Narodenie 14. 11. 1928 Slovenský Komplóš (Maďarsko) • Životopis autora

  Obč. m. Juraj Antal. Navštevoval štyri triedy meštianskej školy v Slovenskom Komlóši, študoval na ev. lýceu v Orosháze

  Obč. m. Juraj Antal. Navštevoval štyri triedy meštianskej školy v Slovenskom Komlóši, študoval na ev. lýceu v Orosháze (nedokončil).  Prešiel viacerými zamestnaniami: pracoval ako poľnohospodársky robotník, vypaľoval tehly, robil plavčíka, futbalového rozhodcu a i., bol predsedom miestnej organizácie Zväzu Slovákov v Slovenskom Komlóši, spolupracovníkom mesačníka Komlóšsky hlásnik. Spoločne s Pavlom Samuelom a Júliusom Szabóom patrí k najstaršej slov. literárnej generácii v Maďarsku. Básne začal publikovať až na sklonku 70. rokov (Ľudové noviny, Náš kalendár, almanach Zrod, štvrťročník SME a i.). Knižne debutoval zbierkou Večerný dážď (1988), autor kníhy veršov Ťarcha paperia (1994), do tejto zbierky zaradil okrem poézie aj niekoľko aforizmov. Časť z jeho literárneho diela sa nachádza v antológiách Chodníky (1984) a Čo nás spája (1994). Ďalšie zbierky básní: November (1995), Doma (1998), Vernosť (2002), V  okovách času a Zvuková knižnica (obe 2006).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Chodníky (1984, antológia poetickej tvorby slovenských básnikov v Maďarsku)
  • Večerný dážď (1988)
  • Čo nás spája (1994, antológia)
  • Ťarcha páperia (1994)
  • November (1995)
  • Cestou k slovám. Zborník Združenia slovenských spisovateľov a umelcov v Maďarsku (1996)
  • Doma (1998)
  • Vernosť (2002)
  • V okovách času (2006)
  • Zvuková knižnica (2006)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Pripomíname si (Juraj Dolnozemský – 90). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 11, s. 156.

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013