Juraj Hodál

Narodenie 21. 4. 1988 Nedašovce
Úmrtie 8. 5. 1963 Bratislava • Životopis autora

  R. 1900 – 08 študoval na gymnáziu a v seminári v Nitre, 1908 – 12 katolícku teológiu na univerzite v Budapešti, dejepis a zemepis na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1926 promoval). R.

  R. 1900 – 08 študoval na gymnáziu a v seminári v Nitre, 1908 – 12 katolícku teológiu na univerzite v Budapešti, dejepis a zemepis na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1926 promoval). R. 1912 – 22 pôsobil ako r. k. kaplán v Považskej Bystrici, Dolnej Súči, Zákopčí, Malej Hradnej, Bytči a v Žiline, 1922 – 26 tajomník Spolku sv. Vojtecha v Trnave, 1926 – 45 prof. na gymnáziách v Bratislave, kde po r. 1945 účinkoval ako duchovný. V prvom období sa venoval literárnej histórii, autor monografie Ján Hollý (1923), monografickej štúdie o E. Brestenskej (1943). V jeho vedeckom výskume však dominovala história, zaoberal sa st. slov. dejinami, osobitne veľkomoravským obdobim v monografiách O pohanskom náboženstve starých Slovákov, O praobyvateľoch dnešného Slovenska (obe 1925), Prehľad dejín slovenského kniežatstva počas moravského nadpánstva (1926), Z minulosti Slovenska (1928), Kostol kniežaťa Pribinu v Nitre 1930) a Kostol Pribinov v Nitre v pravom svetle (1933). Po komunistickom prevrate od r. 1948 bol z vedeckého života vylúčeny, jeho práce z tohto obdobia ostali v rkp. (Slovensko v období Veľkej Moravy, Život sv. Svorada a Benedikta a i.).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literatúra faktu

  • Kostol kniežaťa Pribinu v Nitre (1930)
  • Kostol Pribinov v Nitre v pravom svetle (1933)

  Odborná literatúra

  • O pohanskom náboženstve starých Slovákov (1925)
  • O praobyvateľoch dnešného Slovenska (1925)
  • Prehľad dejín slovenského kniežatstva počas moravského nadpánstva (1926)
  • Z minulosti Slovenska (1928)

  Literárna veda

  • Ján Hollý (1923)

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013