Juraj Mučaji

Narodenie 19. 2. 1919 Báčsky Petrovec, Juhoslávia
Úmrtie 1945 pri Charkove, Ukrajina • Pseudonym

  J. M. Krajan
 • Životopis autora

  Brat → Pavel Mučaji. Študoval na gymnáziu v Báčskom Petrovci, do r. 1941 na učiteľskom ústave v Belehrade. Pôsobil ako učiteľ v Kulpíne, od

  Brat → Pavel Mučaji. Študoval na gymnáziu v Báčskom Petrovci, do r. 1941 na učiteľskom ústave v Belehrade. Pôsobil ako učiteľ v Kulpíne, od júna 1942 bol kultúrnym redaktorom Slov. jednoty v Budapešti, 1943 vojakom maďarskej armády v Tolne, na východnom fronte padol do sovietskeho zajatia a v tábore podľahol týfusovej horúčke. Literatúre sa venoval už počas gymnaziálnych štúdií, neskôr svoje básne i prózu publikoval v časopise Slov. jednota. Patril k moderným básnikom dolnozemských Slovákov. Diela: zbierka poézie Rozvravené srdce (1942), výber celoživotnej poetickej tvorby Básnické dielo Juraja Mučajiho (1969), korešpondencia Listy písané v tieni smrti (1969), verše pre deti Nezbedníci (1975).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Rozvravené srdce (1942)
  • Básnické dielo Juraja Mučajiho (1969, výber celoživotnej poetickej tvorby)

  Pre deti a mládež

  • Poézia

   Nezbedníci (1975)

  Literatúra faktu

  • Listy písané v tieni smrti (1969)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  BOLDOCKÝ, Samuel: Priestor a čas v našej tradičnej literatúre. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 7 – 8, s. 220 – 224.

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013