Juraj Slávik

Narodenie 28. 1. 1890 Dobrá Niva
Úmrtie 30. 5. 1969 Washington (DC, USA) • Pseudonym

  Neresnický
 • Životopis autora

  Juraj SLÁVIK študoval na gymnáziách v Těšíne, r. 1900 – 04 v Banskej Bystrici, 1904 – 08 v Bratislave, kde zmaturoval, 1908 – 10

  Juraj SLÁVIK študoval na gymnáziách v Těšíne, r. 1900 – 04 v Banskej Bystrici, 1904 – 08 v Bratislave, kde zmaturoval, 1908 – 10 študoval právo v Budapešti, potom v Berlíne a v Paríži. R. 1920 bol delegátom čs. vlády pri medzinárodnej plebiscitnej komisii na Orave a Spiši, 1922 – 25 zvolenským županom, 1925 – 29 košickým županom, 1929 – 32 ministrom vnútra, 1933 – 35 delegátom čs. vlády v Medzinárodnej únii pri Spoločnosti národov, 1936 – 38 mimoriadnym vyslancom a splnomocneným ministrom vo Varšave, po 1938 žil v emigrácii (Paríž, Londýn), 1947 – 48 pôsobil ako čs. vyslanec v USA, po februári 1948 sa natrvalo usadil v USA. Básne a literárnokritické state o slov. literátoch uverejňoval vo viacerých časopisoch (Prúdy, Slov. denník, Slov. politika, Živena a i.). V dôsledku politickej i diplomatickej angažovanosti sa literárne na dlhší čas odmlčal a k vlastnej tvorbe sa vrátil až počas londýnskej emigrácie; až 2006 vyšiel knižne Výber z poézie: 1908 – 1918, 1949 – 1968. Zostavil výber poézie Pred ohnivým drakom (1941) a zozbieral odbojovú poéziu čs. autorov (Odbojová poézia Čechov a Slovákov v zahraničí, 1947). Venoval sa aj politicky motivovanej publicistickej tvorbe (Zapredané Slovensko, 1939; Československo, 1943; Place Treaties and Central Europe, b. r.; Masaryk a Slovensko, 1960). Od r. 1939 písal rozsiahle pamäti, ktoré vychádzali na pokračovanie v Newyorskom denníku pod názvom Moja pamäť – živá kniha; knižne vyšiel iba 1. zv. (1955). V písaní memoárov pokračoval aj v druhej emigrácii, tie však knižne nevyšli. Prekladal z francúzštiny (G. Flaubert) a z poľštiny.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Výber z poézie: 1908 – 1918, 1949 – 1968 (2006)

  Literatúra faktu

  • Moja pamäť – živá kniha (1955, knižne 1. zv.; od r. 1939 - v Newyorskom denníku)

  Publicistika

  • Place Treaties and Central Europe
  • Zapredané Slovensko (1939)
  • Československo (1943)
  • Masaryk a Slovensko (1960)

  Editorská činnosť

  • Pred ohnivým drakom (1941, zostavovateľ výberu poézie)
  • Odbojová poézia Čechov a Slovákov v zahraničí (1947)

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013