• Životopis autora

  Juraj TAKÁČ študoval na Strednej priemyselnej škole geologicko-baníckej v Spišskej Novej Vsi, kde r. 1966 maturoval, 1966 – 71 na Baníckej

  Juraj TAKÁČ študoval na Strednej priemyselnej škole geologicko-baníckej v Spišskej Novej Vsi, kde r. 1966 maturoval, 1966 – 71 na Baníckej fakulte Vysokej školy technickej v Košiciach. Po štúdiách pracoval r. 1971 – 88 v národnom podniku Keramické závody, 1988 – 94 generálny riaditeľ št. podniku Keramické závody, od 1994 podniku KERKO, a. s., v Košiciach. Prozaické príspevky publikoval v Novom slove, Romboide a Literárnom týždenníku, získal ocenenia v literárnych súťažiach (Jašíkova Turzovka). Samostatne debutoval dobrodružnou knihou pre detských čitateľov Lietajúci tanier a Indiáni (1989), po ktorej nasledovali knihy pre mládež Kaskadéri v hmle (1991), Lietajúci tanier a láska (1994). Spolupracuje s rozhlasom a televíziou.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Pre deti a mládež

  • Lietajúci tanier a Indiáni (1989)
  • Kaskadéri v hmle (1991)
  • Lietajúci tanier a láska (1994)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Juraj Takáč – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 133, 2017, č. 3, s. 159. ŠAH: Juraj Takáč – 65.
  ŠAH: Juraj Takáč – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 3, s. 159.

  ŠAH: Juraj Takáč – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 127, 2012, č. 3, s. 160.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013