Juraj Tušiak

Narodenie 26. 1. 1935 Báčsky Petrovec (Srbsko)
Úmrtie 17. 1. 1996 Sriemska Kamenica (Srbsko) • Životopis autora

  Juraj TUŠIAK maturoval na gymnáziu v Báčskom Petrovci (1953), r. 1954 – 56 študoval na Vyššej pedagogickej škole v Novom Sade. R. 1953

  Juraj TUŠIAK maturoval na gymnáziu v Báčskom Petrovci (1953), r. 1954 – 56 študoval na Vyššej pedagogickej škole v Novom Sade. R. 1953 – 54 bol novinárom v Hlase ľudu v Báčskom Petrovci, 1956 – 59 učiteľom v Čelárove, 1959 – 60 v Báčskom Petrovci, 1960 – 63 v Malgici, 1963 – 67 redaktorom Hlasu ľudu v Báčskom Petrovci, 1967 – 70 v Novom Sade, 1970 – 72 redaktorom mládežníckeho časopisu Vzlet, od 1972 literárneho periodika Nový život, súčasne od 1963 detského časopisu Naši pionieri, resp. Pionieri, od 1973 jeho hlavným redaktorom. Po časopiseckých začiatkoch vydal básnické zbierky Maliny v januári (1962), Modrá báseň (1977), zbierku štyroch poviedok Krčma (1973), poetické knihy určené deťom Za priehršť radosti (1959), Jednoduché slová (1969), Otčina (1982) a zbierky poviedok, rozprávok a krátkych próz (O bielom jeleňovi, 1961; Maximilián v meste, 1971; Muška Svetluška a hračky, 1972; Postavím si kaštieľ vežičkový, 1973; Štvrtácka jar, 1975; Cirkus Pikolo a iné, 1978; Kráľovské rozprávky, 1981; Čarodejný zvonček, 1986). Z básní a rozprávok pre deti vydal výber Zelený zajko (1985), početné básne a krátke prózy vychádzali v antológiách pre deti, učebniciach a čítankách. Popri pôvodnej tvorbe prekladal zo  srbochorvátčiny, slovinčiny, rusínčiny, češtiny a slovenčiny; do srbochorvátčiny preložil Šikulove Prázdniny so strýcom Rafaelom (1974) a Ondrejovovu Zbojnicku mladosť (1982), vydal preklad antológie rusínskych poviedok v slovenčine.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Krčma (1973)

  Poézia

  • Maliny v januári (1962)
  • Modrá báseň (1977)

  Pre deti a mládež

  • Zelený zajko (1985, výber z básní a rozprávok)
  • Poézia

   Za priehršť radosti (1959)
  • Jednoduché slová (1969)
  • Otčina (1982)
  • Próza

   O bielom jeleňovi (1961)
  • Maximilián v meste (1971)
  • Muška Svetluška a hračky (1972)
  • Postavím si kaštieľ vežičkový (1973)
  • Štvrtácka jar (1975)
  • Cirkus Pikolo a iné (1978)
  • Kráľovské rozprávky (1981)
  • Čarodejný zvonček (1986)

  Prekladateľská činnosť

  • Prázdniny so strýcom Rafaelom (1974, preklad diela V. Šikulu do srbochorváčtiny)
  • Zbojnicka mladosť (1982, preklad diela Ľ. Ondrejova do srbochorváčtiny)
 • Literárna tvorba - preklad

  Popri pôvodnej tvorbe prekladal zo  srbochorvátčiny, slovinčiny, rusínčiny, češtiny a slovenčiny; do srbochorvátčiny preložil Šikulove
  Popri pôvodnej tvorbe prekladal zo  srbochorvátčiny, slovinčiny, rusínčiny, češtiny a slovenčiny; do srbochorvátčiny preložil Šikulove Prázdniny so strýcom Rafaelom (1974) a Ondrejovovu Zbojnicku mladosť (1982), vydal preklad antológie rusínskych poviedok v slovenčine.
  Zobraziť všetko
 • Monografie a štúdie o autorovi

  BARTALSKÁ, Ľubica: Juraj Tužiak – 15. výročie úmrtia. (Jubileá slovenských spisovateľov a kultúrnych pracovníkov v zahraničí). In:
  BARTALSKÁ, Ľubica: Juraj Tužiak – 15. výročie úmrtia. (Jubileá slovenských spisovateľov a kultúrnych pracovníkov v zahraničí). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 1, s. 157.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013