Karol Anton Medvecký

Narodenie 8. 6. 1875 Oravský Podzámok
Úmrtie 12. 12. 1937 Bojnice • Pseudonym

  Aliquis, Detvan, Chlebničan, Kňaz Karol
 • Životopis autora

  R. 1887 – 95 študoval na gymnáziách v Trstenej, Ružomberku, Banskej Štiavnici, Lučenci a v Košiciach, 1899 absolvoval teológiu v bohosloveckom

  R. 1887 – 95 študoval na gymnáziách v Trstenej, Ružomberku, Banskej Štiavnici, Lučenci a v Košiciach, 1899 absolvoval teológiu v bohosloveckom seminári v Banskej Bystrici. Od r. 1904 bol administrátorom v Donovaloch, Brehoch, Prochoti, Bacúrove, 1918 vládnym referentom pre katolícke cirkevné záležitostí na Ministerstve s plnou mocou pre správu Slovenska v Žiline a v Bratislave, od 1920 farárom v Bojniciach. V literárnej tvorbe sa orientoval hlavne na biograficke portréty, prostredníctvom ktorých zhodnotil život a dielo viacerých národnokultúrnych dejateľov (J. Ľ. Holuby, Ľ. Mičátek, F. R. Osvald, A. Truchlý-Sytniansky, A. Kmeť a i.). Autor cestopisov (Moja cesta do Francie a Anglie, 1925 a i.), memoárov (Z mojich rozpomienok k šesťdesiatinám, 1935 a i.), štvorzv. práce Slovenský prevrat (1930 – 31), zbierky ľudových balád Sto slovenských ľudových balád (1923).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literatúra faktu

  • Cirkevné pomery katolíckych Slovákov v niekdajšom Uhorsku (1920)
  • Moja cesta do Francie a Anglie (1925)
  • Cesta po Jugoslavii (1930)
  • Slovenský prevrat 1 – 4 (1930, – 31)
  • Z mojich rozpomienok k šesťdesiatinám (1935)
  • Detva: monografia (1995)

  Literárna veda

  • Sto slovenských ľudových balád (1923)

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013