• Životopis autora

  Prof. na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, ktorý celoživotne vykonával pedagogickú prácu a bol aj vedúci vedecký pracovník

  Prof. na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, ktorý celoživotne vykonával pedagogickú prácu a bol aj vedúci vedecký pracovník (istý čas aj na univerzite v Sheffielde vo Veľkej Británii). Priekopnícky rozvíjal vedecké poznatky o využívaní elektrónovej mikroskopie v oblasti histológie a embryológie a najmä v autonómnom nervovom systéme, o ktorej publikoval množstvo odborných knižných a časopiseckých prác doma i v zahraničí. Autor básnických zbierok príležitostnej lyriky, spojenej o. i. aj s jeho medicínskou praxou: V rodisku láska zrodená (2000), Druhým dychom (2003), Pod mikroskopom duše (2005), Žiť je krásne (2008), Poézia a medicína (2009), súčasťou ktorej je štúdia Vklad lekárov do slovenskej krásnej literatúry, a Dotyky s Trnavou (2010). Organizátor viacerých výstav výtvarného umenia.

   

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  Odborná literatúra

 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Karol Kapeller – 90. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 132, 2016, č. 11, s. 155. Autor neuved.: Básnik lekár (Karol Kapeller:
  ŠAH: Karol Kapeller – 90. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 11, s. 155.

  Autor neuved.: Básnik lekár (Karol Kapeller: Dotyky s Trnavou). In: Knižná revue, roč. XXI, 27. 4. 2011, č. 9, s. 2.

  RÉDEY, Zoltán: Veľa zbierok – málo poézie (Slovenská poézia 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XVIII.

  REBRO, Derek: Tých pár kvapiek vodu nestvorí (Slovenská poézia 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XVI.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013