Karol Rosenbaum

Narodenie 7. 2. 1920 Lednícké Rovne
Úmrtie 5. 3. 2001 Bratislava • Pseudonym

  Karol Hodro, K. M. Hodro, Martin Dvorský
 • Životopis autora

  R. 1933 - 40 študoval na gymnáziu v Trenčíne, 1940 – 44 slovenčinu a germanistiku na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. Po

  R. 1933 - 40 študoval na gymnáziu v Trenčíne, 1940 – 44 slovenčinu a germanistiku na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. Po štúdiách pôsobil ako stredoškolský učiteľ v Trenčíne a v Martine, kde bol r. 1947 – 51 referentom Literárnohistorického odboru Matice slov., 1951 – 60 bol pracovníkom Ústavu slov. literatúry SAVU, resp. SAV v Bratislave, do 1957 jeho riaditeľom, 1960 – 61 tajomníkom Zväzu čs. spisovateľov v Prahe, 1963 – 64 prvým tajomníkom Zväzu slov. spisovateľov, pričom stále zostával vedeckým pracovníkom Ústavu slov. literatúry SAV, 1973 – 89 riaditeľ Literárnovedného ústavu SAV a vedúci redaktor časopisu Slov. literatúra, 1951 – 56 externe prednášal dejiny slov. literatúry na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity a na Vysokej škole ruského jazyka a literatúry v Prahe. Jeden z hlavných predstaviteľov slov. marxistickej literárnej vedy na Slovensku v obdobi r. 1948 – 89; venoval sa problematike romantizmu a klasicizmu, literatúre medzivojnového obdobia, najmä osobnosti L. Novomeského a tvorbe davistov, vzťahom slov. a českej literatúry a literatúram národnostných menšín. Diela: Vzťah slovenského literárneho romantizmu k nemeckému klasicizmu (1946 – 48), Literárne náhľady Jána Kollára v rozpravách o vzájomnosti slovanskej (1948); personálne monografie: Michal Miloslav Hodža (1948), Ján Kollar (1952), P. J. Šafárik (1961); literárnovedné monografie: Prístup k hodnoteniu klasického dedičstva slovenskej literatúry (1955), Ján Kollár, pevec lásky k národu (1956), syntetická práca Poézia národného obrodenia (1970), monografie Podobizeň Ivana Horvátha (1967), Československý literárny kontext (1980), Vzťahy slovenskej a českej literatury 19. a 20. storočia: Koncepcia riešenia (1989) a iné. Z rozsiahlej literárnokritickej a publicistickej tvorby knižne publikoval výbery Priestorom literatúry (1970), Pamäť literatúry (1978), Ukrajinská literatúra v ČSSR (1981), Maďarská literatúra v ČSSR (1983), Na váhach času (1985), Literárne reflexy (1986, so S. Šmatlákom) a iné. Spoluautor akademickych syntéz Dejiny slovenskej literatúry 2, 4, 5 (1960, 1984, 1987), vedúci autorského kolektívu a zostavovateľ Encyklopédie slovenských spisovateľov 1 – 2 (1984). Na vydanie pripravil Kollárovu rozpravu O literárnej vzájomnosti (1954), zborník Tajovský v kritike a spomienkach (1956), 5-zv. výber z Novomeského kritickej a publicistickej tvorby (1969 – 72), ako aj súborné vydanie jeho básní (1971), 5 zv. vybraných spisov A. Matušku (1972 – 78), 3 zv. vybraných spisov P. Horova (1972 – 78), zborníky k životným jubileám D. Okáliho, J. Martáka, L. Novomeského, J. Poničana, A. Plávku a i. V roku 2000 vydal monografiu Karol Štúr.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literárna veda

  • Vzťah slovenského literárneho romantizmu k nemeckému klasicizmu (1946, 1946 – 48)
  • Literárne náhľady Jána Kollára v rozpravách o vzájomnosti slovanskej (1948)
  • Michal Miloslav Hodža (1948)
  • Ján Kollár (1952)
  • Prístup k hodnoteniu klasického dedičstva slovenskej literatúry (1955)
  • Ján Kollár, pevec lásky k národu (1956)
  • Dejiny slovenskej literatúry 2, 4, 5 (1960, 1984, 1987, spoluautor)
  • P. J. Šafárik (1961)
  • Podobizeň Ivana Horvátha (1967)
  • Poézia národného obrodenia (1970)
  • Priestorom literatúry (1970, výber)
  • Pamäť literatúry (1978, výber)
  • Československý literárny kontext (1980)
  • Funkcia umeleckej kritiky (1981, kolektív autorov)
  • Ukrajinská literatúra v ČSSR (1981)
  • Maďarská literatúra v ČSSR (1983)
  • Encyklopédie slovenských spisovateľov 1 – 2 (1984, ved. autorského kolektívu, zost.)
  • Na váhach času (1985, výber)
  • Literárne reflexy (1986, so S. Šmatlákom, výber)
  • Vzťahy slovenskej a českej literatúry 19. a 20. storočia: Koncepcia riešenia (1989)
  • Karol Štúr (2000)

  Editorská činnosť

  • O literárnej vzájomnosti (1954)
  • Tajovský v kritike a spomienkach (1956)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  -twi-: Posledná rozlúčka s Karolom Rosenbaumom. (Zápisník). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 117, 2001, č. 4, s. 124. M. G.: Svetlo v tieni. Karol
  -twi-: Posledná rozlúčka s Karolom Rosenbaumom. (Zápisník). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 4, s. 124.

  M. G.: Svetlo v tieni. Karol Rosenbaum: Karol Štúr. (Náčrt tvorby a života). (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 2, s. 133 – 136.

  JURČO, Ján: Karol Štúr – nová expozícia. Karol Rosenbaum: Karol Štúr. (Náčrt tvorby a života). (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 2, s. 133 – 134.
  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  Mária Bátorová: ZA KAROLOM ROSENBAUMOM Nad domom toho starca sa rozkopneli mraky Čierňavu zhusťujú krídla a krákanie jesenných
  Mária Bátorová: ZA KAROLOM ROSENBAUMOM

  Nad domom toho starca
  sa rozkopneli mraky
  Čierňavu zhusťujú
  krídla a krákanie
  jesenných vrán

  Zniesli ho po schodoch
  Pred ním
  tak znášali jeho lásky
  knihy
  Ťažko a zdĺhavo
  Dnes naozaj už navždy

  Oči starcov bývajú vlhké
  od námahy dovidieť späť
  Rozlíšiť v sebe
  drsne a nemilosrdne sa dívať
  Najmä na seba
  Tak môcť vydržať
  ešte trochu...
  sa dívať...

  Oči starcov bývajú vlhké
  Od vločiek, čo sa im
  (zatiaľ) topia na vliečkach

  (In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 6, s. 136.)
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013