Foto © Peter Procházka
Foto © Peter Procházka
 • Prekladá do jazykov

  Slovenský jazyk
 • Prekladá z jazykov

  Maďarský jazyk
 • Životopis autora

  Karol WLACHOVSKÝ v r. 1955 – 58 študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Bratislave, 1958 – 59 na Ekonomicko-inžinierskej fakulte Slov.

  Karol WLACHOVSKÝ v r. 1955 – 58 študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Bratislave, 1958 – 59 na Ekonomicko-inžinierskej fakulte Slov. vysokej školy technickej, 1961 – 69 slovenčinu a knihovedu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1959 – 61 pracovník v Slov. knihe, 1963 – 68 redaktor Slov. pohľadov, 1968 – 90 edičný pracovník, zástupca šéfredaktora, riaditeľ vydavateľstva Tatran, 1990 – 92 kultúrny radca ČSFR a riaditeľ Kultúrneho strediska ČSFR, 1993 – 96 a 1999 – 2003 kultúrny radca SR a riaditeľ Slov. inštitútu v Budapešti, 1996 – 2006 prednášal na katolíckej univerzite v Pilíšskej Čabe, súčasne 1996 – 99 na vysokých školách v Békešskej Čabe a v Segedíne, od 2003 na Pedagogickej fakulte Segedínskej univerzity, žije v Budapešti. Od 60. rokov kriticky glosoval medzivojnovú literatúru i tvorbu svojich súčasníkov, pričinil sa o vydavanie maďarskej literatúry na Slovensku ako editor i prekladateľ. Prekladal z maďarskej literatúry 20. stor. (G. Csáth, D. Kosztolányi, I. Mándy, G. Ottlik, J. Örkeny, M. Mészöly, A. Kertész a i.) i maďarských prozaikov žijúcich na Slovensku (L. Dobos, G. Duba, D. Monoszóly a i.), z ktorých v slov. literárnom kontexte udomácnil L. Grendela (preložil jeho 11 diel), pripravil výber z tvorby maďarských spisovateľov žijúcich na Slovensku pod názvom Biliard na pamäť niekoľkých hrdinov (1976). Z klasikov osobitnú pozornosť sústredil na dielo K. Mikszátha (editor jeho viacerých diel,  preložil prózu Tvrdé kotrby. Horniaci a Horniaky, 2007). V knihe Belső vilagosság (1995) venoval pozornosť maďarskej literatúre najmä z pozície prekladateľa. Editorsky zostavil viaceré antológie slov. literatúry a napísal k nim doslovy a úvody. Slov.-maďarské literárne i širšie kultúrne vzťahy v 20. stor. spracoval v monografii Köztes szerepben (2001); napísal polemickú štúdiu Literatúra na periférii alebo Rekviem za slovenskou literatúrou v Maďarsku? (2006 – 07).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literárna veda

  • Literatúra na periférii alebo Rekviem za slovenskou literatúrou v Maďarsku? (2006 – 07)
  • Belső vilagosság (1995)
  • Köztes szerepben (2001, monografia)

  Editorská činnosť

  • Biliard na pamäť niekoľkých hrdinov (1976)

  Prekladateľská činnosť

  • Tvrdé kotrby. Horniaci a Horniaky (2007)
 • Literárna tvorba - preklad

  István Benedek: Pozlátená klietka. Zápisky psychiatra. (1972, prebás. Július Lenko)) András Berkesi: Smrť v jazere I. (1974) István
  István Benedek: Pozlátená klietka. Zápisky psychiatra. (1972, prebás. Július Lenko))
  András Berkesi: Smrť v jazere I. (1974)
  István Örkény: Mačacia hra (1977)
  József Bereck: Chvíle lásky (1983)
  Lajos Grendel: Odtienené oblomky. Ostrá streľba. Odkundesi. Dodvodeniny (1985, spoluprekladateľ)
  Lajos Grendel: Cudná správa z vcholu sna (1998)
  Lajos Grendel: Moja vlasť, Absurdistan. Výber z esejí a publicistiky (1998, spolu s J. Archlebovou a J. Szolnokiovou)
  Lajos Grendel: Einsteinove zvony (1998)
  Ákos Szilágyi: Stár Boris a stároviči. Virtuálne Rusko (1999, spolu s J. Szolnokiovou)
  Géza Csáth: Matkovražda (1987, 2000)
  Béla Hamvas: Filozofia vína (2003)
  István Örkény: Nádej zomiera posledná (2004)
  Lajos Grendel: Kráľ Matej v New Honte (2005)
  Lajos Grendeel: Hromadný hrob pri New Honte (2006)
  Kálmán Mikszáth: Tvrdé kotrby. Horniaci a Horniaky (2007, aj zost. s Csaba Gy. Kiss)
  Kálmán Mikszáth: Fešáci (2008)
  Kálmán Mikszáth: Slovenskí rodáci (2010, aj spoluzost. s Csaba Gy. Kiss)
  Lajos Grendel: U nás doma, v New Honte (2010)
  Lajos Grendel: Život dlhý takmer štyri týždne (2011)
  Kálmán Mikszáth: Dáždnik svätého Petra (2011)
  Kálmán Mikszáth: Obliehanie Bystrice /príbeh podvína/ (2012)
  Kálmán Mikszáth: Ľubovnianske strašidlo (2013)
  Lajos Grendel: Láska na diaľku (2013)
  Gábor Kálmán: Nova (2014)
  Zobraziť všetko
 • Monografie a štúdie o autorovi

  BARANYIOVÁ, Magdaléna: Prekladateľstvo je tvrdé remeslo. (Rozhovor s prekladateľom Karolm Wlachovským). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 132, 2016, č. 6, s.
  BARANYIOVÁ, Magdaléna: Prekladateľstvo je tvrdé remeslo. (Rozhovor s prekladateľom Karolm Wlachovským). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 6, s. 78 – 88.

  ŠAH: Karol Wlachovský – 75. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 5, s. 157.

  ANDRUŠKA, Peter: Slovensko-maďarské dialógy (o literatúre). Karol Wlachovský: Belső világosság. In: Knižná revue, roč. VI, 31. 1. 1996, č. 2, s. 5.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013