Katarína Belnayová

Narodenie 28. 12. 1941 Bratislava • Životopis autora

  Katarína BELNAYOVÁ absolvovala stredoškolské štúdiá v Bratislave (maturovala r. 1959), kde potom študovala na Vysokej škole

  Katarína BELNAYOVÁ absolvovala stredoškolské štúdiá v Bratislave (maturovala r. 1959), kde potom študovala na Vysokej škole múzických umení. Po jej skončení r. 1964 – 72 pracovala ako dramaturgička a potom vedúca výskumného oddelenia Čs. televízie v Bratislave, od r. 1972 výskumná pracovníčka Čs. televízie v Prahe. Po časopisecky publikovaných básňach (v Kultúrnom živote, Mladej fronte, Novom slove, Smene a i.) debutovala zbierkou ľúbostných básní Spln dažďov (1968), po ktorej nasledovala zbierka Samoklamy (1973). Popri básnickej tvorbe je autorkou televíznych scenárov, rozhlasových medailónov a prekladateľkou hlavne dramatických diel z francúzskej a anglickej literatúry (F. Marceau, R. Ferdinand, A. de Musset, J. Saunders, J. Vilar, R. Vitrac a i.).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Spln dažďov (1968)
  • Samoklamy (1973)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Katarína Belnayová – 75. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 12, s. 155 – 156.

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013