• Životopis autora

  Absolvovala gymnázium a dvojročnú špecializáciu na projektovanie plynových inštalácií a zariadení. Od r. 1982 pracovala

  Absolvovala gymnázium a dvojročnú špecializáciu na projektovanie plynových inštalácií a zariadení. Od r. 1982 pracovala v stavebnej projekcii ako konštruktérka, od r. 1991 pracuje v projektovej firme ARCHPRO v Žiline, kde sa zaoberá ekonomikou a manažmentom, podniká v oblasti reklamy a vydavateľskej činnosti. Debutovala v r. 2003 zbierkou básní s témou lásky Cez oči k tebe vchádzam. V ďalších zbierkach Snívanie spod kože (2004), Tanec borovice (2006) sa okrem témy lásky stretávame aj s témami ľudskosti, mravnosti, nevšímavosti a povrchnosti, autorku zaujíma predmet individuálneho a kolektívneho svedomia. Pre deti napísala knihy Veselé básničky pre múdre detičky alebo knižka pre prváka Miška (2004), Frčka Huláková z Vyšných Krkahájov (2006), Oriešok večnej krásy (2007), Odvážny Brusko (2009). Publikuje v zborníkoch, Slov. rozhlase, časopise pre deti Včielka a v regionálnej tlači.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  Pre deti a mládež

 • Monografie a štúdie o autorovi

  NAVRÁTIL, Martin: Slovenská poézia 201 7 (Hodnotenie literatúry roku 2017). In: Romboid , roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 86 – 87. ŠAH:
  NAVRÁTIL, Martin: Slovenská poézia 2017 (Hodnotenie literatúry roku 2017). In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 86 – 87.

  ŠAH: Katarína Mikolášová – 55 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 4, s. 160.

  KRAJČOVÁ, Vlasta: Zbierka, ktorú počuť. Katarína Mikolášová: Sonáta pre Zem. (Recenzia). In: Literárny týždenník, roč. XXX., 5. 7. 2017, č. 25 – 26, s. 14.

  VÁLEK, Igor: Citlivé slovo, dobrá myšlienka a správny odkaz. (Anketa s tvorcami detskej knihy). In: Slovensko, roč. XXXVI, jar 2015, s. 33 – 35.

  BANČEJ, Maroš M.: Katarína Mikolášová: Tanec borovice. (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 123, 2007, č. 5, s. 120.

  -rm-: Hviezdičky na stole (Katarína Mikolášová: Snívanie spod kože). In: Knižná revue, 28. 4. 2004, č. 9, s. 3.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Prémia v rámci Ceny Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2015 v kategórii literatúra pre deti a mládež
  Prémia v rámci Ceny Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2015 v kategórii literatúra pre deti a mládež za dielo Bojnickí búbeli
  Zobraziť všetko
 • Rozhovory