• Životopis autora

  Absolvovala gymnázium a dvojročnú špecializáciu na projektovanie plynových inštalácií a zariadení. Od r. 1982 pracovala

  Absolvovala gymnázium a dvojročnú špecializáciu na projektovanie plynových inštalácií a zariadení. Od r. 1982 pracovala v stavebnej projekcii ako konštruktérka, od r. 1991 pracuje v projektovej firme ARCHPRO v Žiline, kde sa zaoberá ekonomikou a manažmentom, podniká v oblasti reklamy a vydavateľskej činnosti. Debutovala v r. 2003 zbierkou básní s témou lásky Cez oči k tebe vchádzam. V ďalších zbierkach Snívanie spod kože (2004), Tanec borovice (2006) sa okrem témy lásky stretávame aj s témami ľudskosti, mravnosti, nevšímavosti a povrchnosti, autorku zaujíma predmet individuálneho a kolektívneho svedomia. Pre deti napísala knihy Veselé básničky pre múdre detičky alebo knižka pre prváka Miška (2004), Frčka Huláková z Vyšných Krkahájov (2006), Oriešok večnej krásy (2007), Odvážny Brusko (2009). Publikuje v zborníkoch, Slov. rozhlase, časopise pre deti Včielka a v regionálnej tlači.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  Pre deti a mládež

 • Monografie a štúdie o autorovi

  NAVRÁTIL, Martin: Slovenská poézia 2017 (Ivan Štrpka, Veronika Dianišková, Jana Bodnárová, Ján Gavura, Miroslav Brück, Igor
  NAVRÁTIL, Martin: Slovenská poézia 2017 (Ivan Štrpka, Veronika Dianišková, Jana Bodnárová, Ján Gavura, Miroslav Brück, Igor Hochel, Katarína Džunková, Ladislav Lipcsei, Viktor Suchý, Jozef Leikert, Agda Bavi Pain, Peter Brezňan, Marcel Lacko, Pavol Garan, Maroš M. Bančej, Dalimír Stano, Ján Buzássy, Gabriela Grznárová, Jaroslav Rezník, Jozef Darmo, Katarína Mikolášová, Mária Jankalová-Vaškovičová, Ján Petrík, Tibor Kočík, Marián Šidlík, Eva Raková, Mária Mikitová Janošková, Emil Babín, Jozef Puchala, Ján Fekete – Apolkin, Zuzana Szatmáry, Ľudo Farkaš, Judita Kaššovicová, Viktória Laurent-Škrabalová, Ľubomíra Miháliková, Gabriela Spustová Izakovičová,Jana, Melcerová, Peter Chorvát, Zlata Vitézová, Eva Šilhárová, Soňa Sun Sajenková, Jozef Kolibecký, Petronela Majerčíková, Adriana Gyetvaiová, Jaroslav Nináč. In: Romboid, roč. LIII, 2018, roč. 5 – 6, s. 71 – 92.

  ŠAH: Katarína Mikolášová – 55 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 4, s. 160.

  KRAJČOVÁ, Vlasta: Zbierka, ktorú počuť. Katarína Mikolášová: Sonáta pre Zem. (Recenzia). In: Literárny týždenník, roč. XXX., 5. 7. 2017, č. 25 – 26, s. 14.

  VÁLEK, Igor: Citlivé slovo, dobrá myšlienka a správny odkaz. (Anketa s tvorcami detskej knihy). In: Slovensko, roč. XXXVI, jar 2015, s. 33 – 35.

  BANČEJ, Maroš M.: Katarína Mikolášová: Tanec borovice. (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 123, 2007, č. 5, s. 120.

  -rm-: Hviezdičky na stole (Katarína Mikolášová: Snívanie spod kože). In: Knižná revue, 28. 4. 2004, č. 9, s. 3.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Prémia v rámci Ceny Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2015 v kategórii literatúra pre deti a mládež
  Prémia v rámci Ceny Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2015 v kategórii literatúra pre deti a mládež za dielo Bojnickí búbeli
  Zobraziť všetko
 • Rozhovory