Konštantín Horecký

Narodenie 19. 5. 1925 Majcichov
Úmrtie 5. 2. 2011 Martin • Pseudonym

  J. Madača, K. H. Majcichovský
 • Životopis autora

  Syn → Michal Horecký. R. 1961 – 63 študoval na strednej škole v Martine, 1963 – 70 žurnalistiku, filozofiu a históriu na Filozofickej fakulte UK v

  Syn → Michal Horecký. R. 1961 – 63 študoval na strednej škole v Martine, 1963 – 70 žurnalistiku, filozofiu a históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1948 – 51 robotník tlačiarne v Chebe, 1951 – 52 redaktor závodného časopisu Turčianskych strojární, 1952 – 53 Matičného čítania v Matici slov., 1953 – 60 jeho nasledovníka časopisu Ľudové čítanie, 1961 – 70 vedúci závodu, šéfredaktor a riaditeľ Vydavateľstva Osveta v Martine, 1970 – 89 žil v Biletine pri Tachove v Čechách, kde bol 1970 – 73 pracovníkom a distribútorom Slov. knižného veľkoobchodu, 1974 – 86 bratislavského vydavateľstva Obzor a 1986 – 89 Šport, 1990 – 93 poradca riaditeľa vo Vydavateľstve Osveta v Martine, kde od r. 1993 žil na dôchodku. Prvé poviedky publikoval od r. 1948 časopisecky, podobne i románový pokus Nové dni, knižne debutoval románom V zápase (1952), zostavil antológiu kratkej prózy o socialistických premenách Slovenské ráno (1960). Po nutenej odmlke sa prihlásil až autobiograficky štylizovanou románovou kronikou Brechanie na pokojných pocestných (1999). V 60. rokoch sa aktívne zapojil do obrodného procesu, člen redakčnej rady a vydavateľ Národných novín, za čo mal po r. 1970 zakázanú publikačnú činnosť. Po páde totality napísal cyklus historizujúcich úvah Slovenské straty a nálezy (Slov. pohľady, 1993 – 94), populárno-náučné eseje o dejinách zločinu a násilia Zločin kráča Európou (1997). Sporadicky sa venoval dráme, autor rozhlasovej hry „Patent likus“, intenzívnejšie prekladaniu populárno-naučnej a osvetovej literatúry z češtiny, nemčiny a ruštiny.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  Esej

  • Zločin kráča Európou (1997)

  Pre deti a mládež

  Rozhlasová tvorba

  • „Patent likus“ (hra)

  Editorská činnosť

  • Slovenské ráno (1960, antológia krátkej prózy)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  Autor neuved.: Opustil nás Konštantín Horecký. In: Knižná revue , roč. XXI, 16. 2. 2011, č. 4, s. 11. VRÁBLOVÁ, Timotea: Skutočný
  Autor neuved.: Opustil nás Konštantín Horecký. In: Knižná revue, roč. XXI, 16. 2. 2011, č. 4, s. 11.

  VRÁBLOVÁ, Timotea: Skutočný zážitok. No nie s bedekrom (Literatúra pre deti a mládež 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XIX.

  VRÁBLOVÁ, Timotea: Dobrodružstvá na insitnú nôtu. Konštantín Horecký: Veselé rozprávanie o ceste do Turecka (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVIII, 17. 12. 2008, č. 26, s. 5.

  ŠAH: Konštantín Horecký – 80. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 5, s. 157 – 158.

  HAŠKOVÁ, Zuzana: Ľahké čítanie o ťažkom probléme (Konštantín Horecký: Barónova čierna perla). In: Knižná revue, roč. XIV, 8. 12. 2004, č. 25, s. 5.

  WINKLER, Tomáš: Rozprávanie o živote: Konštantín Horecký: Brechanie na pokjných pocestných. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 4, s. 110 – 111.

  SCHUSTER, Michal: Triezvy pohľad za masky (Konštantín Horecký: Brechanie na pokojných pocestných). In: Knižná revue, roč. IX, 7. 12. 1999, č. 25 – 26, s. 5.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013