Ladislav Beňo

Narodenie 2. 7. 1921 Prestavlky
Úmrtie 29. 1. 2009 Bratislava


 • Životopis autora

  Ladislav Beňo študoval na gymnáziu v Banskej Štiavnici (maturoval r. 1941), po krátkom učiteľskom pôsobení a základnej vojenskej službe

  Ladislav Beňo študoval na gymnáziu v Banskej Štiavnici (maturoval r. 1941), po krátkom učiteľskom pôsobení a základnej vojenskej službe sa zapojil do SNP ako náčelnik štábu partizánskeho oddielu Vysoké Tatry. Po skončení vojny zotrval v Čs. armade, r. 1950 – 70 bol učiteľom, výskumným pracovníkom a napokon vedúcim redaktorom Slov. pedagogického nakladateľstva v Bratislave (medzitým r. 1960 – 64 externe absolvoval štúdium na Vysokej škole pedagogickej). R. 1971 – 77 bol vedúcim literárneho oddelenia na Ministerstve kultúry, 1978 – 82 tajomníkom Zväzu čs. spisovateľov v Prahe. V literárnej tvorbe sa opiera o osobné zážitky z protifašistického boja a povojnových politických zápasov. Autor próz Salvy pod končiarmi (1965), Nebezpečná zóna (1972), Rozviedčík dvoch frontov (1975), Nádejne ozveny (1981), Hrabinovci (1981) a psychologicky koncipovaného románu Sokyňa (1991).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Salvy pod končiarmi (1965)
  • Nebezpečná zóna (1972, 1.vydanie)
  • Salvy pod Tatrami (1978, 1.vydanie)
  • Hrabinovci (1981)
  • Nádejné ozveny (1981, 1.vydanie)
  • Sokyňa (1991, 1.vydanie)
  • Cigánka (1992)
  • Návraty (1994, 1.vydanie)

  Pre deti a mládež

  Odborná literatúra

  • Dejiny Slovenska I. (2007, 1.vydanie)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Ladislav Beňo – 85. (Pripomíname si v júli). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 7 – 8, s. 314. ŠAH: Ladislav Beňo.
  ŠAH: Ladislav Beňo – 85. (Pripomíname si v júli). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 7 – 8, s. 314.

  ŠAH: Ladislav Beňo. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 7 – 8, s. 315 – 316.

  NIŽNÁNSKY, Jozef – BEŇO, Ladislav: Chcem veriť, že ľudstvo vstúpi do seba (Hovoríme so spisovateľom, vydavateľom a historikom PhDr. Ladislavom Beňom). In: Knižná revue, roč. X, 10. 5. 2000, č. 10, s. 12.
  Zobraziť všetko