Ladislav Čavojský

Narodenie 17. 1. 1932 Trnava
Úmrtie 9. 1. 2014 Bratislava • Životopis autora

  Ladislav Čavojský sa narodil  17. 1. 1932 v Trnave. Stredoškolské štúdiá absolvoval r. 1943 – 51 v Trnave, 1951 – 55 študoval

  Ladislav Čavojský sa narodil  17. 1. 1932 v Trnave. Stredoškolské štúdiá absolvoval r. 1943 – 51 v Trnave, 1951 – 55 študoval divadelnú vedu na Vysokej škole múzických umeíi v Bratislave. Od r. 1955 bol pracovníkom a neskôr vedúcim oddelenia divadla a filmu v Ústave slov. literatúry SAV, od 1973 vedecký pracovník Umenovedného ústavu SAV v Bratislave, súčasne 1955 – 65 redaktor časopisu Slov. divadlo, 1994 – 95 bol šéfdramaturgom Slov. televizie. V početných odborných príspevkoch, divadelnohistorických štúdiách a kritikách (publikovaných hlavne v Slov. divadle) na základe poznania pramenných materiálov prispel k poznaniu diela J. Palárika, J. Chalupku, J. Grajchmanna, M. Kukučína, Timravy, V. Hurbana-Vladimírova, osvetlil divadelné aktivity pražského spolku Detvan, vzťahy slov. divadla k svetovým dramatikom. Do kolektívnej práce Kapitoly z dejín slovenskeho divadla (1967) prispel rozsiahlym prehľadom Divadlo od revolúcie do nástupu realizmu. Samostatne vydal knihu Divadlo v Trnave (1982), pamätnicu Divadlo v Brezne (1988), portréty hercov SND Prví a prvoradí herci SND (1993), dvojdielnu prácu Slovenské divadlo do roku 1919 (1997 – 98), spoluautor monografie Slovenské ochotnícke divadlo 1830 – 1980 (s V. Štefkom, 1983). Sústavne sledoval a glosoval súčasné divadelné dianie na Slovensku (v Literárnom týždenníku a i.).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Odborná literatúra

  • Kapitoly z dejín slovenskeho divadla (1967)
  • Divadlo v Trnave (1982)
  • Slovenské ochotnícke divadlo 1830 – 1980 (1983, Spoločné dielo autorov: V. Števko, L. Čajovský)
  • Divadlo v Brezne (1988)
  • Prví a prvoradí herci SND (1993)
  • Slovenské divadlo do roku 1919 1, 2 (1997, 1998)
  • Ferko Urbánek, alebo, Náš divadelný šlabikár (2011)
  • Otto Šujan. Scénický architekt – architekt scény (2013)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  POLÁK, Milan: Uzatvorené dielo Ladislava Čavojského. In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 130, 2014, č. 3, s. 140 – 143. JURČO, Martin –
  POLÁK, Milan: Uzatvorené dielo Ladislava Čavojského. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 3, s. 140 – 143.

  JURČO, Martin – ČAVOJSKÝ, Ladislav: "Každý kritik drží svojmu palce". (Rozhovor). In: Slovenské pohľady, roč. IV + 127, 2012, č. 4, s. 103 – 108.
  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  Základný vedecký výskum dejín našej drámy a divadla bol len jedným z pilierov Čavojského celoživotného

  Základný vedecký výskum dejín našej drámy a divadla bol len jedným z pilierov Čavojského celoživotného teatrologického pôsobenia, hoci najdominantnejším. Avšak dôležitá bola aj jeho aktivita kritická, rozložená na celú oblasť divadelných  aktivít, činohru, operu, dokonca aj balet. Jeho divadelné kritiky predstavujú svojbytný štýl, s obľubou pracoval s metaforou, nechýbal mu humor, bonmoty, irónia ani satira. Nikdy nezľahčoval tvorivý zápas – iba sa nebránil pomenovať pravdivo všetky výsledky hercov a režisérov, aj tie menej úspešné, a robil to s rovnakým elánom, ako keď vydával správy o úspechoch. Preto sa jeho kritiky a recenzie s potešením čítajú – a preto občas vyvolávajú aj nepokoj. ... Bol niečo ako živá kronika nášho divadla, a to od päťdesiatych rokov 20. storočia až podnes.Čavojského divadelno-historický výskum  reprezentuje najlepšie tradície slovenského vedeckého bádania, seriózneho štúdia podkladov a prameňov, vedeckú presnosť, dôslednosť a poctivosť v skúmaní objektu. Jeho slová majú trvalú váhu, názor a hodnotu.

  Miloš Mistrík

  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Rad Ľudovíta Štúra II. triedy (2010)