Ladislav Grosmann

Narodenie 4. 2. 1921 Humenné
Úmrtie 25. 1. 1981 Tel Aviv (Izrael) • Životopis autora

  R. 1931 – 39 študoval na gymnáziu v Michalovciach. R. 1939 – 41 pôsobil ako úradník, neskôr robotník tehelne v Humennom, 1941

  R. 1931 – 39 študoval na gymnáziu v Michalovciach. R. 1939 – 41 pôsobil ako úradník, neskôr robotník tehelne v Humennom, 1941 – 43 vykonával pracovnú službu v slov. armáde, 1943 – 44 sa ako rasovo prenasledovaný skrýval, 1944 – 45 bol internovaný v pracovnom tábore v Zemianskych Sadoch. Po vojne 1945 – 49 pokračoval v štúdiách na Vysokej škole politickej a sociálnej v Prahe, kde 1953 – 58 diaľkovo absolvoval aj pedagogickú fakultu. Od r. 1950 pôsobil v Prahe: 1950 – 53 tlačový redaktor Vydavateľstva Pravda, 1953 – 65 redaktor Slov. knihy, súčasne od 1957 redigoval bulletin Nové knihy, neskôr časopis Učební pomůcky, 1965 – 67 scenárista Čs. št. filmu v štúdiu na Barrandove. R. 1968 emigroval do Izraela. Autor existencionálne ladených poviedok a noviel zo života Židov na východnom Slovensku. Prózy publikoval od r. 1960 časopisecky (Slov. pohľady, Plamen, Mladý svět, Impulz, Svět v obrazech a i.), knižne vyšli poviedky Obchod na korze (1965) a Nevěsta (1969). Podľa prvej z nich napísal aj scenár k rovnomennému filmu Obchod na korze, ktorý ako prvý čs. film r. 1966 získal Oscara Americkej akadémie filmových vied a umení. Do tlače pripravil zbierku poviedok Hlavou proti zdi (1976), prózy pre mládež Z pekla štěstí (1994, v slovenčine 2001). Prekladal z češtiny (A. Lustig) a maďarčiny.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  Pre deti a mládež

  • Próza

   Z pekla štěstí (1994, v slovenčine 2001)

  Scenáristika

  • Obchod na korze (1966, scenár k filmu)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  PASSIA, Radoslav (vybr., edit.): Listy a prózy Ladislav Grosmana. Z osobného fondu spisovateľ v PNP v Prahe. In: Romboid, roč. I., 2015, č. 1 – 2, s. 31 – 56;.

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013