Ladislav Jégé

Narodenie 12. 2. 1866 Dolný Kubín
Úmrtie 2. 7. 1940 Dolný Kubín • Pseudonym

  Grob, Dr. Ján Grob, Dr. L. N. (Grób), Grób, Jégé, dr. Špata
 • Životopis autora

  Obč. m. Ladislav Nádaši. R. 1875 – 83 študoval na gymnáziách v Kežmarku, Ružomberku, Gyöngöosi a v Levoči, 1883 – 90 na lekárskej fakulte univerzity v Prahe.R. 1890 – 91

  Obč. m. Ladislav Nádaši. R. 1875 – 83 študoval na gymnáziách v Kežmarku, Ružomberku, Gyöngöosi a v Levoči, 1883 – 90 na lekárskej fakulte univerzity v Prahe.R. 1890 – 91 prakticky, 1891 – 1902 obvodný, 1902 – 18 okr. a 1918 – 24 župný lekár Oravskej župy v Dolnom Kubíne, 1924 – 25 zástupca župného zdravotného referenta v Bratislave, 1925 – 26 opäť okr. lekár v Dolnom Kubíne, kde ho r. 1926 vymenovali za zdravotného radcu, súkromnej lekárskej praxe sa vzdal a intenzívne sa venoval literárnej činnosti, bol spolupracovníkom novín Naša Orava a zodpovedným redaktorom časopisu Orava. Počas pražských štúdií pod vplyvom M. Kukučína, J. Gregora-Tajovského a i. od r. 1889 publikoval v Národných novinách a v Slov. pohľadoch sériu čŕt, besedníc a humoresiek a novelu Výhody spoločenského života. Zaoberal sa aj dielom E. Zolu. V rokoch 1897 – 1918 sa odmlčal, no po vzniku 1. ČSR výrazne zasiahol do slov. literatúry. Napísal román Adam Šangala (1923), novelu Wieniawského legenda (1927), zbierku noviel Z dávnych časov (1927), súbor poviedok Itália (1931), romány Svätopluk (1928), Cesta životom (1930), knihu poviedok Kozinský mlyn (1931), zbierku noviel Medzi nimi (1934), romány Alina Orságová (1934) a S duchom času (1937). Sporadicky sa pokúšal aj o dramatickú tvorbu, s V. Šrobárom napísal  veselohru Ako sa u nás žije (1890), je autorom dnes nezvestnej divadelnej hry Prevrat (1922), knižne publikoval komédie Krpčeky sv. Floriána (hrala sa aj na scéne SND v Bratislave) a Mia (obe 1925), v rkp. ostala fraška Ctibažnosť, texty ďalších hier sa nezachovali (Miraculín, Rodina, Janko Sokol, Plyn, Dedinský notár). Jeho dramatické práce uzatvorila komédia Slobodná voľa (1933 – 34). Dramatizácie poviedok: Kvety biedy (1927) a Jaríkovský kostol (1936). Venoval sa aj literárnej kritike a publicistike, autor spomienok na M. Kukučína a P. O. Hviezdoslava.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Adam Šangala (1923)
  • Kuruci (1925)
  • Horymír (1926)
  • Magister rytier Donč (1926)
  • Wieniawského legenda (1927)
  • Z dávnych časov (1927)
  • Svätopluk (1928)
  • Cesta životom (1930)
  • Itália (1931)
  • Kozinský mlyn (1931)
  • Alina Orságová (1934)
  • Medzi nimi (1934)
  • S duchom času (1937)

  Dráma

  • Ctibažnosť (fraška v rkp.)
  • Slobodná voľa (1933 – 34)
  • Ako sa u nás žije (1890)
  • Prevrat (1922)
  • Krpčeky sv. Floriána (1925, knižne, komédia sa hrala aj na scéne SND v Bratislave)
  • Mia (1925, knižne, komédia sa hrala aj na scéne SND v Bratislave)

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013